Zarząd majątkiem małoletniego dziecka przez jego rodziców

Art. 101 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Swoboda rodziców w dysponowaniu tym majątkiem ograniczona została jednak jedynie do przypadków tzw. zwykłego zarządu… Continue Reading

Co oznacza decyzja UOKiK w sprawie opłat likwidacyjnych?

Nie dalej jak miesiąc temu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, iż „wynegocjował” od ubezpieczycieli, by nie zabierały wszystkich oszczędności ubezpieczonych, a zawłaszczyły jedynie 25% zgromadzonych przez Klienta środków. Ogłaszając to przełomowe osiągnięcie UOKiK stara się przekonać Klienta, że jest… Continue Reading

Ile koszą kancelarie na polisach i opłatach likwidacyjnych?

Jeśli nabyłeś polisolokatę, poniosłeś opłaty likwidacyjne – powinieneś to wiedzieć. Temat równie ważny jak same polisy bo w końcu raz daliśmy się nabrać i chodzi o to by nie dać się „nabić” po raz drugi. Nasz subiektywny trzyletni ranking możesz… Continue Reading

Pozew zbiorowy w opłatach likwidacyjnych?

W naszej ocenie oraz 99% prawników, nie ma potrzeby aby konsumenci przystępowali do pozwów zbiorowych, co skutkuje przewleczeniem postępowania w dochodzeniu opłat likwidacyjnych, ani też w pierwszej kolejności występowali do Sądu Ochrony konkurencji i Konsumentów z żądaniem uznania danej klauzuli za… Continue Reading

NOWA PROPOZYCJA DOTYCZĄCA AKTYWNYCH POLISOLOKAT!

Oszukani przez polisolokaty i opłaty likwidacyjne? Przedstawiam propozycje naszych głównych kancelarii, o której informowaliśmy szukanych przez polisy już kilkukrotnie. Unieważnienie TU Europa Unieważnienie Open Life Rzecznik finansowy ws unieważnienia polisy Dotyczy klientów towarzystw, którzy mają nadal aktywną polisę i przed… Continue Reading

Dochodzenie roszczeń. Pozew indywidualny czy zbiorowy?

  Dlaczego pozew ZBIOROWY to kiepski pomysł? Oszukani przez polisy mogą dochodzić swych praw w pozwie zbiorowym lub indywidualnym. Indywidualne elektroniczne postępowanie upominawcze jest najczęstszą metodą dochodzenia roszczeń z tytułu pobranej opłaty likwidacyjnej przy rozwiązywaniu umowy polisy. Sam fakt jej… Continue Reading

Polisolokata – postępowanie po jej rozwiązaniu od A do Z

Zgodnie z art. 829 § 1 Kodeksu cywilnego Ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć: przy ubezpieczeniu na życie – śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku; przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków – uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci… Continue Reading

Dochodzenie roszczeń od Ubezpieczyciela – pozew indywidualny czy zbiorowy?

      Pozew indywidualny są najczęstszą metodą dochodzenia roszczeń oszukanych przez polisy z tytułu pobranej opłaty likwidacyjnej przy rozwiązywaniu umowy polisy. Sam fakt jej pobierania jest powszechnym zjawiskiem, który naraża na straty tysiące ubezpieczonych chcących zakończyć swoją współpracę z… Continue Reading