Unieważnienie Skandii – uwaga na terminy przedawnienia

Roszczenia klientów związane z rozwiązaniem umowy przed 9 lipca 2018 r. i poniesionymi w związku tym z wysokimi opłatami przedawniają się po 10 latach.

Tylko do roszczeń osób, które dopiero teraz rozwiążą taką umowę i poniosą wysoką opłatę likwidacyjną, mają zastosowanie już nowe przepisy o 6 letnim okresie przedawnienia.

Powyższe wynika z uchwały Sądu Najwyższego, który uznał, że umowy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. uefki) mają charakter mieszany, czyli inwestycyjno-ubezpieczeniowy. To bardzo korzystne orzeczenie dla klientów – posiadaczy polis. Oznacza, że termin przedawnienia roszczeń o wypłatę wartości wykupu ubezpieczenia dla umów z UFK wynosi dziesięć lat, zgodnie z art. 118 kc (po nowelizacji, która obowiązuje od 9 lipca 2018 r., okres ten został skrócony do sześciu lat), a nie trzy lata, jak to wynika z przepisów dotyczących umów ubezpieczenia (czas przedawnienia roszczeń z tytułu umów ubezpieczeniowych).

Trzy uchwały SN z 10 sierpnia 2018 r. (sygn.: III CZP 13/18, III CZP 20/18, III CZP 22/18) wskazują, że  umowy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym to tzw. umowy mieszane – ubezpieczeniowo-inwestycyjne.

Zdaniem Sądu, w przypadku takich umów wartość wykupu nie stanowi kosztu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W uefkach kluczowe znaczenie ma bowiem ich inwestycyjny charakter – duża część składek lokowana jest w fundusze kapitałowe. Aspekt ubezpieczeniowy jest zatem drugorzędny. Stąd w opinii Sądu Najwyższego w kwestii roszczeń związanych z wypłatą wartości wykupu polisy mają zastosowanie ogólne przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c.), a nie przepisy o przedawnieniu roszczeń dla umów ubezpieczenia (art. 819 k.c.).

Uchwały SN są kluczowe dla osób, które przed czasem rozwiązały umowy na polisy na życie z UFK i z tego tytułu mają roszczenia związane z tzw. wartością wykupu polisy.Autorem wpisu jest mec. Andrzej Koniecki z Wrocławia.

Autorem wpisu jest mec. Andrzej Koniecki z Wrocławia

Administracja