Inwestycje w lasy, domy spokojnej starości, grunty…

141 tys. zł ma zwrócić Alior Bank klientce, której polecał inwestycje m.in. w lasy, ziemie rolne oraz domy spokojnej starości o podwyższonym standardzie. Sąd Okręgowy w Warszawie wskazał jednoznacznie, że bank niewystarczająco informował o ryzyku związanym z lokowaniem środków finansowych w instrumenty finansowe.
Wyrok – jeszcze nieprawomocny – dotyczył dystrybuowanych przez Alior Bank certyfikatów inwestycyjnych czterech funduszy zamkniętych zarządzanych przez TFI FinCrea – związany  z Domem Maklerskim W Investments. Oferowane były także przez Bank Ochrony Środowiska. 

Banki oferowały inwestycje jako bezpieczne alternatywy dla lokat. Produkty były na tyle atrakcyjnie przedstawiane przez pracowników tych banków, że prawie 2 tys. indywidualnych inwestorów zdecydowało się wpłacić łącznie ok. 600 mln zł – inwestując często oszczędności całego życia.
Instrumenty finansowe, oferowane przez banki były trefne. Już w 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego odebrała TFI FinCrea zezwolenie na tworzenie funduszy inwestycyjnych otwartych oraz funduszy zagranicznych. Jednak dopiero w 2018 r. odebrano licencję W Investments na prowadzenie działalności maklerskiej. Tym samym Klienci zostali z gwarancjami wystawionymi przez podmioty, które przestały prowadzić działalność i najprawdopodobniej były niewypłacalne. 

Wskazać należy że Alior Bank polecał klientom fundusze zamknięte, które powinny być kierowane do inwestorów profesjonalnych, odbierając od klientów oświadczenia, że są świadomi ryzyka, ale ich treść była bardzo lakonicznie sformułowana.

Mając te okoliczności na uwadze Sąd nakazał Alior Bankowi pełen zwrot pieniędzy wraz z odsetkami naliczonymi od momentu otrzymania pozwu przez instytucję finansową.

Opisywany wyrok nie jest pierwszym, jaki zapadł na niekorzyść Alior Banku. 

16 września 2021 r. (sygn. akt I C 807/20) Sąd Okręgowy w Kielcach przyznał ponad 200 tys. zł powodowi, którego namówiono do inwestycji w jeden z funduszy oferowanych przez W Investments. Sąd ustalił, że pomiędzy klientem a bankiem doszło do zawarcia w sposób dorozumiany umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego. Umowa ta nie była należycie wykonywana przez Alior Bank ‒ co spowodowało powstanie znacznej szkody w majątku poszkodowanego.

Administracja