Kredyty frankowe. Gdzie najtaniej po pomoc?

 

Przez ostatnie lata narasta lawina pozwów indywidualnych w sprawie kredytów tzw. frankowych. Ubiegłoroczny wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU ma spowodować ustabilizowanie linii orzecznictwa na korzyść kredytobiorców.

Otrzymujemy coraz więcej zapytań odnośnie polecenia dobrej, sprawdzonej i taniej kancelarii prawnej zajmującej się tym tematem pomocy dla frankowiczów.  Przez 8 lat, w przypadku poliso-lokat dzięki opinii Klientów pomogliśmy wybrać sprawdzoną, solidną i tanią kancelarię ponad 3500 osobom.

Poniżej lista sprawdzonych i polecanych kancelarii prawnych i prawników w temacie kredytów frankowych:

 Kilka słów o co i jak wytoczyć spór:

Kredyty frankowe w głównej mierze były oparte na niedozwolonych postanowieniach umownych w obrocie z konsumentami, narzucając w sposób arbitralny mechanizm kosztów do których był zobowiązany konsument w związku z wykonywaniem umowy. Rozwiązania stosowane przez banki, nie pozwalały na jakąkolwiek weryfikację prawidłowości działań banku w świetle obiektywnych kryteriów dających się przewidzieć jak i nie wskazywały innego sposobu spłaty kredytu.

W zależności od typu kredytu:

1. indeksowanego (kredyt był wyrażony w walucie polskiej, w dniu wypłaty jego saldo przeliczono na walutę obcą wiążącą konsumenta przez cały okres kredytowania, a przeliczenie dokonywało się z waluty obcej na walutę polską w stosunku do poszczególnych rat).

2. denominowany (kredyt wyrażony w walucie obcej, saldo zadłużenia również zostaje wyrażone w walucie obcej)

Istnieją podstawy do wystąpienia z powództwem i tak:

Ad.1

-uznanie za nieważne postanowień umownych dot. stosowania:

-klauzuli indeksacyjnej

-ubezpieczenie niskiego wkładu

– podwyższenie oprocentowania za czas po wpisie hipoteki a przed dostarczeniem odpisu KW do Banku

-klauzula dowolnej zmiany oprocentowania

Ad.2

– istnieją podstawy do unieważnienia całej umowy,

– żądanie od banku zwrotu wszystkich dotychczas uiszczonych kwot pieniężnych.

Przeprowadziliśmy zestawienie kosztów kilku kancelarii w temacie Kredytów i wybraliśmy dwie sprawdzone kancelarie prawne, z Wrocławia i Warszawy, które dla naszych czytelników znacznie obniżyły swoje koszty sprawy i wynagrodzenia. 

Kancelaria pomoże, ale nie wszystkim

Nie każdy klient banku nadaje się na klienta kancelarii. Ja powszechnie wiadomo banki udzielały trzech rodzajów kredytów frankowych walutowego, denominowanego do waluty obcej i indeksowanego (waloryzowanego) do waluty obcej.

Pomimo, iż na pierwszy rzut oka różnice między kredytami nie wydają się duże, to w rzeczywistości jest inaczej. Najczęściej kancelarie oferują pomoc kredytobiorcom frankowym posiadającym kredyty hipoteczne indeksowane lub denominowane do obcej waluty.

Kredytobiorcom pożyczany był kapitał w złotych, a następnie przeliczany do szwajcarskiej waluty według tabel kursowych banków. Wypłata kredytu następowała w złotówkach. Przeliczenie kapitału do spłaty było po kursie kupna franka, a spłata rat po aktualnym kursie sprzedaży waluty.

Kancelarie nie dochodzą roszczeń w sprawach, w których Klient negocjował kurs waluty. W takiej sytuacji nie doszło do jednostronnego kształtowania wysokości zobowiązania przez bank. Podobnie, gdy spłata kredytu następowała od razu w walucie indeksacji.

Jeśli kredytobiorca od początku spłacał kredyt w walucie waloryzacji (np. kupując walutę na własną rękę poza bankiem), nie jest zasadne dowodzenie, że bank ustalał kurs spłaty jednostronnie. Ponadto, każda spłacona rata w efekcie zmniejszała saldo zadłużenia wyrażonego w walucie indeksacji.

Co powinna uczynić kancelaria a co Klient? 

Po otrzymaniu kompletu dokumentów i informacji, Kredytobiorca uzyskuje od Kancelarii analizę dotyczącą Jego konkretnej umowy. Większość kancelarii nie pobiera za to opłaty, ale pobiera ja na koniec w bardzo wysokiej stawce. Są natomiast kancelarie, które proponują taką analizę za 200zł, co później odejmowane jest od końcowego rozliczenia. W analizie Kancelaria przedstawia informacje:

1. czy w umowie występują niedozwolone postanowienia umowne;

2. jakie roszczenia można formułować na ich podstawie w konkretnej umowie.

Analiza przygotowywana przez Kancelarię powinna mieć formę dokumentu obejmującego informacje o umowie i wnioski (max. do 10 stron). Analiza powinna uwzględniać kwestię prawną oraz rachunkową.

Dzięki analizie potencjalny klient dowiaduje się, czy w jego umowie znajdują się niedozwolone zapisy, które mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń.

 

Dowiedź się więcej poprzez formularz kontaktowy oraz pozostawienie numeru kontaktowego:

    Adres email (wymagane)

    Treść wiadomości