“Debt & Equity to umowa wadliwa konstrukcyjnie”- Rzecznik Finansowy.

Zgodnie z otrzymaną indywidualną oceną produktu dokonaną przez Rzecznika Finansowego wskazać należy,  polisa Debt & Equity to umowa wadliwa konstrukcyjnie a w szczególności zarzuty dotyczą: Braku postanowień umownych zabezpieczających przed negatywnymi dla interesów majątkowych konsumentów skutkami redukcji zleceń wykupu certyfikatów inwestycyjnych;Braku we… Continue Reading

Fundusze strukturyzowane FIZ – nieważne!

Statuty funduszy inwestycyjnych zamkniętych powinny być traktowane jakwzorzec umowy, a zatem jest możliwość stwierdzenia przez Sąd istnienia abuzywności niekorzystnych dla konsumenta postanowień statutu Tak wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2020 r., wktórym orzekł, że… Continue Reading