TU Europa zwraca opłaty likwidacyjne i za zarządzanie

TU Europa ma zwrócić wszystkie opłaty, w tym opłatę administracyjną

W dniu 4 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – prawomocnym wyrokiem w sprawie XXVII Ca 709/19– nakazał TU Europa zwrot wszystkich opłat pobranych w czasie trwania umowy ubezpieczenia Pareto II. Chodzi o 12 730,32 zł opłaty likwidacyjnej oraz 10 512 zł opłaty administracyjnej, która była pobierana od każdej składki miesięcznej wpłacanej przez klienta.

W tym przypadku klient wpłacał co miesiąc do towarzystwa 744 zł i z tej kwoty aż 144 zł towarzystwo od razu potrącało dla siebie. Sąd Okręgowy uznał, że opłata ta ma niedozwolony charakter, ponieważ zapis w tabeli opłat, który o niej mówi był wprowadzający w błąd. Tabela nie informuje konsumentów, że wysokość opłaty administracyjnej wynosi 20 % od każdej wpłaconej składki. Zgodnie z tabelą opłat, opłata administracyjna wynosi raptem 1,28 %, ale od Składki Zainwestowanej, a przeciętny konsument nie wie czym jest Składka Zainwestowana, która przypomnijmy zgodnie z definicją zawartą w warunkach ubezpieczenia stanowi sumę wpłat za 15 lat! Tak więc 1,28 % wynikający z tabeli nie jest liczone od 744 zł, tylko od 135 000 zł!

Sprawę prowadził adwokat Tomasz Majkowycz z kaneclarii MKP Legal.

Administracja