Unieważnienie TU Europa i Open Life

Posiadacze polisolokat Tu Europa i Open Life, których straty na umowach były znaczne do tej pory mogli liczyć tylko na szybkie odzyskanie opłat likwidacyjnych w momencie rozwiązania umowy. Kilka kancelarii kusiło potencjalnych klientów obietnicami, że taką umowę można unieważnić i poza opłatami likwidacyjnymi odzyskać również starty spowodowane inwestycją (prowizjami dla sprzedawców).

Miało to mało wspólnego z prawdą, gdyż takich wyroków było może ze 3-4 w Polsce i to nie prawomocne, stąd uczciwe kancelarie nie proponowały iść tą drogą i na chwilę obecną wziąć to co pewne i szybkie czyli opłaty.

W maju prawdopodobnie zapadnie pierwszy prawomocny wyrok unieważniający taką umowę co może stać się bezprecedensowym krokiem dla milionów klientów.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu (siedziba TU Europa) zadał kilka istotnych pytań do Sadu Najwyższego dotyczących właśnie tych produktów i jest to końcowy etap do tego by takie polisy unieważnić.

Jeśli Sąd Najwyższy wypowie się pozytywnie może być to początkiem końca Zakładu Ubezpieczeń mającego siedzibę we Wrocławiu a tym samym umożliwi drogę do odzyskania przez klientów swoich oszczędności.

Przypomnijmy, opłaty likwidacyjne są karą za przedterminowe rozwiązywanie umowy ubezpieczenia, zwanej polisolokatą. Do rozwiązania może doprowadzić sam klient zaprzestając płacić składki lub wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie jej trwania. Przepisy prawa i niezliczone wyroki udowadniają, iż opłaty likwidacyjne nakładane przez Zakłady Ubezpieczeń (Skandia, AXA, Aegon, Generali, TU Europa, Open Life) stanowią klauzule niedozwolone.

Opłaty likwidacyjne zatem są pobierane bezpodstawnie, wobec czego pieniądze powinny zostać zwrócone poszkodowanemu, a żądanie ich zwrotu jest w pełni uzasadnione.

W pozwie indywidualnym te utracone środki można odzyskać w sądzie, składając przeciwko ubezpieczycielowi lub bankowi pozew.

Please follow and like us:

Administracja