Sąd Apelacyjny w Warszawie unieważnił polisolokatę

Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnym wyrokiem w sprawie V ACa 451/18 unieważnił umowę ubezpieczenia z UFK. Zdaniem Sądu umowa jest nieważna ponieważ zawierała tylko iluzoryczny element ubezpieczenia, a przeważał element inwestycyjny i nie można jej nazwać umową ubezpieczenia.

Zdaniem adwokatów wyrok ten zwiększa szanse osób posiadających tego typu produkty, tym bardziej, że jest to już kolejnym prawomocny wyrok w tego typu sprawie. Przypomnijmy, że wcześniej Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie unieważnił umowę z UFK w wyroku V Ca 1951/18.

Administracja