Uwaga! Pewna kancelaria wręcz oszukuje Klientów!

Szanse na unieważnienie polisy TU Europa według 5 kancelarii, których o to zapytaliśmy, obecnie stanowi ok. 50% W maju 2019 dopiero ma zapaść wyrok Sądu Najwyższego co do unieważnienia.

Argumenty?

Sady są zawalone polisolokatami, zwykłymi opłatami likwidacyjnymi. Zwiększa się zniechęcenie sądów do tego typu spraw.

Na dzień dzisiejszy nie ma prawomocnych wyroków sądowych, które by taką polisę unieważniały. Jest kilka – nieprawomocnych.

Pewna kancelaria z Warszawy, na swojej stronie podaje wyroki oraz informacje, że specjalizują się wręcz w unieważnieniach, mają wyroki i nawet je podają licząc na to, że Klient potencjalny zadowoli się wyrokiem I instancji, natomiast…

Wszystkie te wyroki podawane przez tę kancelarię zostały zmienione przez Sąd Okręgowy i powództwa w zakresie unieważnienia zostały oddalone.

Tak oto po raz kolejny mamy do czynienia z prawnikami, którzy nie bacząc na Klienta brną do przejęcia takiej sprawy, chcąc za swoją „usługę” 1000zł i nawet 20-30%.

Rozumiem ból straty posiadaczy takich polis, ale uczciwy prawnik poleci najpierw odzyskać to co jest pewne czyli opłaty likwidacyjne (250 zł + 10-12%) a kiedy linia orzecznictwa będzie ustabilizowana – bo absolutnie w tej chwili tak nie jest – poszerzyć powództwo o straty na rachunku.

A jeśli chodzi jeszcze o kancelarie, które się reklamują na Internecie. Dwie, których opinie były najgorsze, są tam nadal, tylko zmieniły nazwy!

Można je poznać po tych samych logotypach i stylistyce strony. Są to dwie kancelarie z Wrocławia znane z reklam na google.pl

Administracja