Uwaga! Pewna kancelaria wręcz oszukuje Klientów!

Szanse na unieważnienie polisy TU Europa według 5 kancelarii, których o to zapytaliśmy, obecnie stanowi ok. 30%

Argumenty?

Sady są zawalone polisolokatami, zwykłymi opłatami likwidacyjnymi. Zwiększa się zniechęcenie sądów do tego typu spraw.

Na dzień dzisiejszy nie ma prawomocnych wyroków sądowych, które by taką polisę unieważniały. Jest kilka – nieprawomocnych.

Pewna kancelaria z Warszawy, na swojej stronie podaje wyroki oraz informacje, że specjalizują się wręcz w unieważnieniach, mają wyroki i nawet je podają licząc na to, że Klient potencjalny zadowoli się wyrokiem I instancji, natomiast…

Wszystkie te wyroki podawane przez tę kancelarię zostały zmienione przez Sąd Okręgowy i powództwa w zakresie unieważnienia zostały oddalone.

Tak oto po raz kolejny mamy do czynienia z prawnikami, którzy nie bacząc na Klienta brną do przejęcia takiej sprawy, chcąc za swoją „usługę” 1000zł i nawet 15-20%.

Rozumiem ból straty posiadaczy takich polis, ale uczciwy prawnik poleci najpierw odzyskać to co jest pewne czyli opłaty likwidacyjne (300 zł + 10%) a kiedy linia orzecznictwa będzie ustabilizowana – bo absolutnie w tej chwili tak nie jest – poszerzyć powództwo o straty na rachunku.

A jeśli chodzi jeszcze o kancelarie, które się reklamują na Internecie. Dwie, których opinie były najgorsze, są tam nadal, tylko zmieniły nazwy!

Można je poznać po tych samych logotypach i stylistyce strony. Są to dwie kancelarie z Wrocławia.

 

 

 

Please follow and like us:

Administracja