20 mln zł kary dla „zakładu ubezpieczeń” Open Life

Kilka miesięcy temu UOKiK nałożył ponad 1,5 miliona kary dla ubezpieczyciela TU Europa za polisy z UFK, natomiast wczoraj (13.01.20221) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył tym razem na Open Life TU Życie karę w wysokości 20 mln zł. UOKiK uznał, że ubezpieczyciel stosował wobec konsumentów nieuczciwą sprzedaż (misselling) ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

W komunikacie podano, że Open Life niedozwolone praktyki stosował od 2016 r. do drugiej połowy 2018 r. w zakresie missellingu, a w zakresie wprowadzania konsumentów w błąd – do końca 2018 r.

„Ubezpieczyciel sprzedawał konsumentom umowy UFK zawierające fundusze kapitałowe bardziej ryzykowne, niż wynikało to z potrzeb konsumentów i oceny ich profilu ryzyka, a także na okres dłuższy, niż sobie tego życzyli klienci” – napisano w komunikacie.

„Oferując konsumentom umowy UFK proponował produkty zawierające bardziej ryzykowne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, niż życzyli sobie tego w ankiecie; przykładowo gdy konsument w ankiecie zaznaczył, że akceptuje średnie ryzyko inwestycyjne, spółka przedstawiała ofertę funduszy kapitałowych o podwyższonym ryzyku; zawierał z konsumentami umowy UFK na okres dłuższy, niż wskazany przez konsumentów, np. klienci zaznaczali, że są zainteresowani umową na maksymalnie 10 lat, a Open Life TU Życie proponował im umowy, które miały trwać znacznie dłużej – np. do ukończenia przez nich 85. roku życia” – czytamy w komunikacie UOKiK.

„Proponowanie konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom oraz profilowi ryzyka, jest zakazane przez prawo polskie i europejskie. To działanie nieuczciwe, narażające konsumentów na poniesienie przez nich strat finansowych wyższych, niż są w stanie zaakceptować. To niewątpliwie również przejaw braku odpowiedzialności ze strony instytucji finansowej i nadużycie zaufania klientów” – powiedział szef UOKiK Tomasz Chróstny.

Kara wyniosła w sumie 20 011 600 zł.

Administracja