Kolejne unieważnienia polisolokat TU Europa i Open Life

Dla osób chcących unieważnić umowę i dochodzić całości wpłat, co do TU Europa i Open Life: proces o całość, czyli również straty na polisie jest możliwy w przypadku „błędu polisy”. Często agenci/sprzedawcy powtarzali klientom, że gwarantowany jest na pewno wpłacony kapitał. Natomiast z OWU wynika, że „dążą” tylko do zagwarantowania, oraz że na pewno gwarancja nie obejmuje całości wpłat, czyli nic. Że jest to polisa, a tak naprawdę ani to polisa, ani ubezpieczenie, ani inwestycja. Wyliczanie wartości na podstawie jakiegoś funduszu, który nie istnieje czy wzoru, który nie występuje w przyrodzie w warunkach naturalnych!

Wariant dowodzenia nieważności konstrukcyjnej gdzie klient wpłaca pieniądze, fundusze zarabiają a on zawsze traci a Zakład Ubezpieczeń zawsze zyskuje jest bardziej skomplikowany póki co niż same opłaty likwidacyjne, ale klienci odzyskują kwoty wpłacone.

Sąd Najwyższy pomimo wielu celnych uwag i wielu wygranych wcześniej spraw, nie wziął tym razem na siebie odpowiedzialności i zaznaczył, że rozstrzygnięcie jest w gestii sądów powszechnych, czyli tych do których sprawy są wysyłane.

Tak jak wspomniałem. Żeby w ogóle dochodzić jakiegokolwiek roszczenia to ono musi powstać, zatem umowa powinna być rozwiązana. Okres przedawnienia to 10 lat od momentu rozwiązania polisy.

Wariant unieważnienia polisy wariantem dłuższym i wymaga znacznie większego nakładu pracy kancelarii. Opracowanie strategii, przygotowanie pozwu, uczestnictwo w rozprawach, czasem przygotowanie świadków pod kątem przesłuchania, redagowanie pism w toku procesu wymagają pełnego zaangażowania ze strony prawnika.

Jak wygląda zatem to cenowo?

Niewiele kancelarii podejmie się tego tematu z racji na długość procesu, skomplikowanie i brak wiedzy. Większość kancelarii pobiera duże opłaty wstępne, z reguły zaczynają się od 750zł wzwyż, ale są też doświadczone kancelarie, które za tą samą pracę biorą „tylko” 250-300zł. Na wynagrodzenie kancelarii składa się jeszcze procent od wygranej a ten w głównej mierze uzależniony jest od kwoty sporu. Z reguły to 15-30%.

Spraw w sądach zdecydowanie przybywa. Najwięcej jest ich na pewno we Wrocławiu i w Warszawie. Dzięki mojej rekomendacji najkorzystniej jest we Wrocławiu (zlecone ponad 600 spraw).

Unieważnij Światowe Bogactwa, Światowe Rynki, Kwartalne Zyski, Pareto 2, Program Regularnego Oszczędzania Zabezpiecz Przyszłość, Symfonia Zysków

Rzecznik finansowy ws unieważnienia polisy

Administracja