Koszt sprawy frankowej od 5.000 zł do nawet 15.000

FB zalany ofertami kilkudniowych firm!

Przez ostatnie dwa lata narasta lawina pozwów indywidualnych w sprawie kredytów tzw. frankowych. Niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU spowodował z jednej strony duże zwiększenie szans na wygraną kredytobiorców ale również wysyp firm i mini kancelarii, które obserwowaliśmy 5-6 lat temu w przypadku polis inwestycyjnych.

O samym mechanizmie nie będę po raz kolejny powielał tematu za innymi firmami czy kancelariami, które jak kilka lat temu w przypadku poliso-lokat zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu.

Otrzymujemy coraz więcej zapytań odnośnie polecenia dobrej, sprawdzonej i taniej kancelarii prawnej zajmującej się tym tematem pomocy dla frankowiczów.  A tym tematem zajmujemy się prawie 6 lat. W temacie rzetelnosci poleca nas nawet rzecznik Finansowy przy okazji wyboru kancelarii do spraw poliso-lokat. W przypadku polis dzięki opinii Klientów pomogliśmy wybrać sprawdzoną, solidną i tanią kancelarię ponad 2700 osobom. W przypadku frankowiczów nasi czytelnicy wskazali 3-4 kancelarie, które są sprawdzone i przystępne cenowo. Pokierowaliśmy tam już prawie 200 osób.

Opcja 1. kancelaria warszawska, najtaniej w kraju. Polecana przez ponad 120 osób.
———————————————————————————————————-

6.000 + vat złotych za sprawę oraz
1 – 5% od sukcesu (zależy od kilku czynników)

bezpłatna analiza

Opcja 2. kancelaria wrocławska – polecana przez ok 260 osób

——————————————————————————————————–


5.000 – 6000 + vat złotych za sprawę (obie instancje!) + 10-20% od sukcesu (zależy od kilku czynników)
– analiza dokumentów 200 zł + vat (później kwota ta zostaje odjęta od powyższej opłaty wstępnej)
– wyliczenia biegłego – ok. 600zł

Opcja 3. kancelaria warszawska – polecana przez ok. 40 osób
—————————————————————————————————

10.000 zł + vat

10% prowizji od sukcesu

Opcja 4. kancelaria katowicka – 6 osób
—————————————————————————————————

10.000 zł + vat i 0% prowizji

Opcja 5. kancelaria łódzka
—————————————————————————————————-

2.000-3000 zł + vat i 20-30% od sukcesu


Kilka słów o co i jak wytoczyć spór:

Kredyty frankowe w głównej mierze były oparte na niedozwolonych postanowieniach umownych w obrocie z konsumentami, narzucając w sposób arbitralny mechanizm kosztów do których był zobowiązany konsument w związku z wykonywaniem umowy. Rozwiązania stosowane przez banki, nie pozwalały na jakąkolwiek weryfikację prawidłowości działań banku w świetle obiektywnych kryteriów dających się przewidzieć jak i nie wskazywały innego sposobu spłaty kredytu.

W zależności od typu kredytu:

1. indeksowanego (kredyt był wyrażony w walucie polskiej, w dniu wypłaty jego saldo przeliczono na walutę obcą wiążącą konsumenta przez cały okres kredytowania, a przeliczenie dokonywało się z waluty obcej na walutę polską w stosunku do poszczególnych rat).

2. denominowany (kredyt wyrażony w walucie obcej, saldo zadłużenia również zostaje wyrażone w walucie obcej)

Istnieją podstawy do wystąpienia z powództwem i tak:

Ad.1

-uznanie za nieważne postanowień umownych dot. stosowania:

-klauzuli indeksacyjnej

-ubezpieczenie niskiego wkładu

– podwyższenie oprocentowania za czas po wpisie hipoteki a przed dostarczeniem odpisu KW do Banku

-klauzula dowolnej zmiany oprocentowania

Ad.2

– istnieją podstawy do unieważnienia całej umowy,

– żądanie od banku zwrotu wszystkich dotychczas uiszczonych kwot pieniężnych.

Przeprowadziliśmy zestawienie kosztów kilku kancelarii w temacie Kredytów i wybraliśmy dwie sprawdzone kancelarie prawne, z Wrocławia i Warszawy, które dla naszych czytelników znacznie obniżyły swoje koszta sprawy i wynagrodzenia. 

Kancelaria pomoże, ale nie wszystkim

Nie każdy klient banku nadaje się na klienta kancelarii. Ja powszechnie wiadomo banki udzielały trzech rodzajów kredytów frankowych – walutowego, denominowanego do waluty obcej i indeksowanego (waloryzowanego) do waluty obcej.

Pomimo, iż na pierwszy rzut oka różnice między kredytami nie wydają się duże, to w rzeczywistości jest inaczej. Najczęściej kancelarie oferują pomoc kredytobiorcom frankowym posiadającym kredyty hipoteczne indeksowane lub denominowane do obcej waluty.

Kredytobiorcom pożyczany był kapitał w złotych, a następnie przeliczany do szwajcarskiej waluty według tabel kursowych banków. Wypłata kredytu następowała w złotówkach. Przeliczenie kapitału do spłaty było po kursie kupna franka, a spłata rat po aktualnym kursie sprzedaży waluty.

Kancelarie nie dochodzą roszczeń w sprawach, w których Klient negocjował kurs waluty. W takiej sytuacji nie doszło do jednostronnego kształtowania wysokości zobowiązania przez bank. Podobnie, gdy spłata kredytu następowała od razu w walucie indeksacji.

Jeśli kredytobiorca od początku spłacał kredyt w walucie waloryzacji (np. kupując walutę na własną rękę poza bankiem), nie jest zasadne dowodzenie, że bank ustalał kurs spłaty jednostronnie. Ponadto, każda spłacona rata w efekcie zmniejszała saldo zadłużenia wyrażonego w walucie indeksacji.

Co powinna uczynić kancelaria a co Klient? 

Po otrzymaniu kompletu dokumentów i informacji, Kredytobiorca uzyskuje od Kancelarii analizę dotyczącą Jego konkretnej umowy. Większość kancelarii nie pobiera za to opłaty, ale pobiera ja na koniec w bardzo wysokiej stawce. Są natomiast kancelarie, które proponują taką analizę za 200zł, co później odejmowane jest od końcowego rozliczenia. W analizie Kancelaria przedstawia informacje:

1. czy w umowie występują niedozwolone postanowienia umowne;

2. jakie roszczenia można formułować na ich podstawie w konkretnej umowie.

Analiza przygotowywana przez Kancelarię powinna mieć formę dokumentu obejmującego informacje o umowie i wnioski (max. do 10 stron). Analiza powinna uwzględniać kwestię prawną oraz rachunkową.

Dzięki analizie potencjalny klient dowiaduje się, czy w jego umowie znajdują się niedozwolone zapisy, które mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń. Kancelaria przedstawia koszty procesowe takiego postępowania (od 5000 do nawet 15.000 w kancelariach polecanych przez stowarzyszenia) oraz korzyści, jakich można dochodzić wskutek odfrankowienia. Jeśli istnieją przesłanki, nawet całkowite unieważnienie umowy.

Administracja