Rzecznik finansowy ws unieważnienia polisy

Nieważność umowy ubezpieczenia z UFK – istotny pogląd Prezesa UOKiK w sprawie przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaprezentował kolejny istotny pogląd dotyczący umów na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), czyli tzw.… Continue Reading

Kolejnych 7 wyroków unieważniających polisolokaty TU Europa.

Z przyjemnością informuję, że na przełomie lipca i sierpnia kancelaria adwokacka w Wrocławia uzyskała kolejnych siedem wyroków w sprawie unieważnienia polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Sąd nakazał całkowity zwrot wpłaconych składek! W orzeczeniach głównie pojawiała się znana już narracja i… Continue Reading

Inwestycje w lasy, domy spokojnej starości, grunty…

141 tys. zł ma zwrócić Alior Bank klientce, której polecał inwestycje m.in. w lasy, ziemie rolne oraz domy spokojnej starości o podwyższonym standardzie. Sąd Okręgowy w Warszawie wskazał jednoznacznie, że bank niewystarczająco informował o ryzyku związanym z lokowaniem środków finansowych… Continue Reading

Kolejne unieważnienia polisolokat TU Europa i Open Life

Dla osób chcących unieważnić umowę i dochodzić całości wpłat, co do TU Europa i Open Life: proces o całość, czyli również straty na polisie jest możliwy w przypadku „błędu polisy”. Często agenci/sprzedawcy powtarzali klientom, że gwarantowany jest na pewno wpłacony… Continue Reading

Czy sprawę unieważnienia można przeprowadzić samemu, bez prawnika?

  Teoretycznie tak, ale doświadczenie i umiejętności mają bardzo istotne znacznie ew. prawidłowym sformułowaniu roszczeń i argumentacji. Istotne jest także postępowanie dowodowe. Zdarzają się przypadki, że nieprawidłowe oznaczenie pozwanego (błąd w nazwie) powodują oddalenie powództwa. Także istotne jest złożenie wniosków… Continue Reading

„Debt & Equity to umowa wadliwa konstrukcyjnie”- RF

Zgodnie z otrzymaną indywidualną oceną produktu dokonaną przez Rzecznika Finansowego wskazać należy,  polisa Debt & Equity to umowa wadliwa konstrukcyjnie a w szczególności zarzuty dotyczą: Braku postanowień umownych zabezpieczających przed negatywnymi dla interesów majątkowych konsumentów skutkami redukcji zleceń wykupu certyfikatów inwestycyjnych. Braku… Continue Reading

Fundusze strukturyzowane FIZ – nieważne w całości!

Statuty funduszy inwestycyjnych zamkniętych powinny być traktowane jak wzorzec umowy, a zatem jest możliwość stwierdzenia przez Sąd istnienia abuzywności niekorzystnych dla konsumenta postanowień statutu. Tak wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2020 r., w którym… Continue Reading

Przykłady stawek firm, wobec których UOKiK ma zastrzeżenia

Wielokrotnie informowałem o kilku firmach, które reklamują się w Internecie i przeciwko którym UOKiK toczy postepowania wyjaśniające praktyki nie do końca uczciwie i rzetelnie informujące Klienta o kosztach spraw przeciwko polisom inwestycyjnym. Oczywiście nie zamierzam tu przywoływać nazw tych firm… Continue Reading

Polisolokaty TU Europa unieważniane. Sądy biorą przykład ze spraw frankowych

Tak jak w przypadku kredytów frankowych, sądy coraz częściej wydają wyroki unieważniające umowy poliso-lokat z UFK. Coraz większa liczba wyroków otwiera drogę do odzyskania całej kwoty zainwestowanej, a nie tylko opłaty likwidacyjnej, jak to było wcześniej. W sprawach dotyczących polis sądy powszechne, od dobrych… Continue Reading

Zamiast pomagać kancelarie zgarniają to, co wywalczą.

Temat o którym kiedyś wspominałem nabiera tempa. Mowa oczywiście o kilku nieuczciwych, z reguły firmach stylizyjacych się na kancelarie, reklamujących się w Internecie i na formach oferując „pomoc” dla frankowiczów i oszukanych na polisolokatach. Serię postepowań wyjaśniających prowadzi UOKiK po… Continue Reading