Portal „OPP” został doceniony przez RF w raporcie dot. polisolokat

RU

Na stronie 188-189 zostaliśmy wymienieni jako strona spełniająca swe zadania w ramach pomocy poszkodowanym przez opłaty likwidacyjne, ubezpieczycieli, polisolokaty, banki czy kredyty frankowe.

Wielokrotnie dostawaliśmy informacje i przestrogi przed kancelariami czy firmami promującymi się na Internecie. Klienci byli wprowadzani w błąd, wręcz oszukiwani, także w kwestii wyroków, sposoby postępowania czy ceny usługi. Przed takimi nieuczciwymi praktykami przestrzegamy a także otrzymujemy i polecamy dalej kancelarie, które nie muszą się reklamować a są uczciwe, sprawdzone i tanie. W ten sposób pomogliśmy już wybrać kancelarię ponad 2600 osobom. Proponujemy 4-5 ściśle wyselekcjonowanych kancelarii prawnych w kraju – za opiniami ludzi, gdzie koszty pozwów zaczynają się od 8% a nie jak w przypadku innych kancelarii 15 czy 40%.

„Źródłem wyczerpujących informacji są natomiast rozmaite strony internetowe, gdzie można nie tylko dowiedzieć się, czym są tzw. polisolokaty i opłaty likwidacyjne, ale również zapoznać się z orzecznictwem sądowym w tym zakresie. Na tychże stronach znaleźć można adresy firm odszkodowawczych oraz kancelarii prawniczych świadczących usługi w zakresie odzyskiwania pieniędzy wpłaconych na potocznie nazywane tzw. polisolokaty.
 
Podkreślić należy, że wiele kancelarii wręcz specjalizuje się w odzyskiwaniu opłat likwidacyjnych, obsługując wnioski powodowe zarówno indywidualne, jak i zbiorowe.
Zapewne z inicjatywy lub też przy współpracy niektórych kancelarii czy osób z nimi powiązanych powstały strony internetowe oraz aktywnie działające grupy społecznościowe na portalu Facebook.
Można tu wymienić takie adresy internetowe, jak: www.przywiazanidopolisy.pl, www.oplatylikwidacyjne.pl, www.odpolisowani.org, www.ubezpieczeniainwestycyjne.com.pl, czy www.oszukaniprzezpolisy.pl.
Odpowiednio na portalu Facebook powstały społeczności: Polisy to kradzież, Przywiązani do polisy, Opłaty likwidacyjne, Odpolisowani. Niektóre z inicjatyw przybrały nawet formę prawną stowarzyszenia, o czym będzie mowa dalej.
 
Jak dowiadujemy się ze strony www.oszukaniprzezpolisy.pl, jest to serwis dla osób poszkodowanych przez towarzystwa ubezpieczeń, mającym dawać wsparcie prawne ofiarom nieuczciwych praktyk rynkowych, dbając przy tym o jak najniższe koszty obsługi prawnej.
 
Swoją działalność serwis ten rozpoczął w listopadzie 2013 r. i obecnie ma prawie 2600 użytkowników i zleconych spraw. Na portalu Facebook autorzy projektu zamieszczają informacje o bieżących wydarzeniach dotyczących poszkodowanych, wspomagają się opiniami innych klientów i bazują na poleceniach do sprawdzonych i skutecznych kancelarii prawnych ograniczając w ten sposób ryzyko ponownego wprowadzenia w błąd. Dzielą się swoimi doświadczeniami i poglądami oraz informują o wygranych sprawach sądowych.
 
Założyciele serwisu chwalą się swoimi sukcesami, twierdząc, że przez półtora roku (wpis z sierpnia 2015 r.) pomogli ponad 1500 osobom w sprawie tzw. polisolokat”.
 

Administracja