Nasz portal został doceniony przez Rzecznika Finansowego w swoim raporcie.

RU

 

 

 

 

 

Na stronie 188-189 zostaliśmy wymienieni jako strona spełniająca swe zadania w ramach pomocy poszkodowanym przez opłaty likwidacyjne, ubezpieczycieli, polisolokaty i banki.

Proponujemy 5 ściśle wyselekcjonowanych kancelarii prawnych w kraju, a koszta pozwów zaczynają się od 5% a nie jak w przypadku innych kancelarii 15 czy 40%.

https://rf.gov.pl/sprawy-biezace/II_Raport_Rzecznika_Finansowego_____Ubezpieczenia_na_zycie_z_ubezpieczeniowym_funduszem_kapitalowym__22289

 

„Źródłem wyczerpujących informacji są natomiast rozmaite strony internetowe, gdzie można nie tylko dowiedzieć się, czym są tzw. polisolokaty i opłaty likwidacyjne, ale również zapoznać się z orzecznictwem sądowym w tym zakresie. Na tychże stronach znaleźć można adresy firm odszkodowawczych oraz kancelarii prawniczych świadczących usługi w zakresie odzyskiwania pieniędzy wpłaconych na potocznie nazywane tzw. polisolokaty.
Podkreślić należy, że wiele kancelarii wręcz specjalizuje się w odzyskiwaniu opłat likwidacyjnych, obsługując wnioski powodowe zarówno indywidualne, jak i zbiorowe. Zapewne z inicjatywy lub też przy współpracy niektórych kancelarii czy osób z nimi powiązanych powstały strony internetowe oraz aktywnie działające gr upyspołecznościowe na portalu Facebook. Można tu wymienić takie adresy internetowe, jak: www.przywiazanidopolisy.pl, www.oplatylikwidacyjne.pl, www.odpolisowani.org, www.ubezpieczeniainwestycyjne.com.pl, czy www.oszukaniprzezpolisy.pl. Odpowiednio na portalu Facebook powstały społeczności: Polisy to kradzież, Przywiązani do polisy, Opłaty likwidacyjne, Odpolisowani. Niektóre z inicjatyw przybrały nawet formę prawną stowarzyszenia, o czym będzie mowa dalej. Jak dowiadujemy się ze strony www.oszukaniprzezpolisy.pl, jest to serwis dla osób poszkodowanych przez towarzystwa ubezpieczeń, mającym dawać wsparcie prawne ofiarom nieuczciwych praktyk rynkowych, dbając przy tym o jak najniższe koszty obsługi prawnej. Swoją działalność serwis ten rozpoczął w listopadzie 2013 r. i obecnie ma prawie 1600 użytkowników. Na portalu Facebook autorzy projektu zamieszczają informacje o bieżących wydarzeniach dotyczących poszkodowanych, dzielą się swoimi doświadczeniami i poglądami oraz informują o wygranych sprawach sądowych.
Założyciele serwisu chwalą się swoimi sukcesami, twierdząc, że przez półtora roku (wpis z sierpnia 2015 r.) pomogli ponad 1500 osobom w sprawie tzw.polisolokat. Podobny charakter ma strona www.oplatylikwidacyjne.pl, mająca świadczyć pomoc w odzyskiwaniu opłat likwidacyjnych nakładanych przez ubezpieczycieli. Autorzy pisza również o swoich sukcesach, tj. uzyskanymi zwrotami opłat likwidacyjnych w skutek wyroków lub ugód”
Please follow and like us:

Administracja