Polisolokaty rozwiązane okraszone aneksem, co dalej?

Z uwagi na wiele zapytań, dotyczących spraw po Aneksach, w których wysokość Opłaty likwidacyjnej nadal wynosi powyżej 10% wartości polisy informujemy, że nadal można przyjmować do obsługi prawnej powyższe sprawy, w których klient podpisał aneks na podstawie porozumienia z UOKiK.

Dotyczy to również polis Skandii, Open Life, Europa, Aegon, Generali, AXA i innych.

Z uwagi na mocne argumenty i sprawy wygrywane przez polecane przez Czytelników i nas kancelarie prawne.

Prawnicy szacują, że do końca roku orzecznictwo będzie już jasne i jednolite. Zanim kancelaria skieruje sprawę na etap sądowy potrzebuje czasu na czynności przygotowawcze ( uzyskanie dokumentów z ZU), minie akurat czas który potrzebuje by sprawa była już jasna i klarowna.

Zwracamy się ponownie do tych klientów, którzy taki aneks zawarli i sugerujemy z dużym bezpieczeństwem podpisać umowę na obsługę w przedmiocie odzyskania Opłaty Likwidacyjnej ( jeżeli wynosi ona powyżej 10% wartości polisy).

Administracja