Unieważnienie polisolokaty

Uznanie umowy polisolokaty za nieważną w całości powoduje nakazanie ubezpieczycielowi by ten oddał klientowi całą kwotę wpłaconych składek.  O powodach, dla ktorych moznaby podważać zasadność tych produktów pisałem powyżej. Każda polisolokata różni się zapisami w Ogólnych Warunkach umowy, które jak… Continue Reading