Odfrankowienie kredytu w Santander Banku

Wyrokiem z dnia 6 czerwca 2019 Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. II C 136/17) usunął z umowy kredytu frankowego postanowienia, które dotyczą przeliczania kwoty kredytu i spłaty rat według kursu CHF oraz nakazał bankowi zapłatę na rzecz kredytobiorcy kwoty 24 285,20 zł wraz z odsetkami tytułem nadpłaconych do tej pory rat. Sprawę prowadził adw. Tomasz Majkowycz z kancelarii MKP Legal.

Usunięcie niedozwolonych postanowień umowy nastąpiło już w sentencji wyroku, a nie jak w innych tego typu sprawach wynika z uzasadnienia orzeczenia. Dzięki temu kredyt na stałe stanie się kredytem złotówkowym i kolejne spłaty rat kredytu po uprawomocnieniu się wyroku będą następowały bez przeliczania ich na franka szwajcarskiego. Ponadto, saldo kredytu przestało być wyrażone w CHF, ponieważ sąd usunął zapis mówiący o przeliczeniu kwoty kredytu na franka, pozostawił jednak w umowie zapis mówiący o tym ile bank pożyczył powodowi w złotych polskich.

Wyrok wydał SSO Marcin Polakowski.

Administracja