KNF nakłada 1,5 miliona kary na TU Europa

KNF nałożył na towarzystwo TU EUROPA karę w wysokości 1,5 mln zł za:

?brak zapewnienia skutecznego zarządzania aktywami i zobowiązaniami w odniesieniu do produktu UFK DEBT & EQUITY II (co stanowi naruszenie art. 56 ust. 1 w związku z art. 57 ust. 2 pkt 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej),

?lokowanie środków finansowych w aktywa, których ryzyka Towarzystwo nie mogło właściwie określić, mierzyć oraz którym nie mogło właściwie zarządzać w odniesieniu do produktu UFK DEBT & EQUITY II (co stanowi naruszenie art. 276 ust. 1 w związku z art. 276 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Więcej w uzasadnieniu

https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=71407&p_id=18&fbclid=IwAR0EaHfeFwoW2UHL_PqUAubliqhniI6vPwnSJnJijfkxql1bv_1npgyGjzI

Administracja