Jakie szanse na unieważnienia TU Europa i Open Life


W zakresie produktów Open Life i Europa odzyskanie środków z tytułu utraconej wartości jednostek w stosunku Towarzystwa Ubezpieczeniowego w dalszym ciągu pozostaje utrudnione. Co prawda zdarzają się wyroki uwzględniające roszczenia w całości, to pozostają one nadal w mniejszości. Znacznie większe szanse prawnicy upatrują w skierowaniu roszczeń przeciwko pośrednikom sprzedaży takim jak Open Finanse, Getin Bank, itp.

Jest kilka wyroków unieważniających polisy ale są one nadal nieprawomocne a ich rozstrzygnięcie spodziewane jest na maj/czerwiec 2019.

Decydując się na wytoczenie powództwa przeciwko pośrednikowi niezbędne jest wykazanie okoliczności procesu sprzedaży oraz udowodnienie braku rzetelności pośrednika w tym zakresie. Doskonale znamy historie i obietnice, że produkt będzie zarabiał, nie przyniesie straty, pozwoli na szybszą spłatę kredytu, zabezpieczy finansowo przyszłość dzieci etc. Kluczowe w tym zakresie będzie wykazanie materialnymi dowodami ww. okoliczności. Część poszkodowanych osób pozostaje w posiadaniu np. broszur informacyjnych, symulacji przyszłych zysków, notatek sporządzonych na spotkaniu, maili itp.

Rozważając pozew o unieważnienie tych polisolokat (pomijając opłaty likwidacyjne), należy pamiętać, że obowiązek wykazania i udowodnienia roszczenia zawsze spoczywa na powodzie, czyli na Kliencie.
Decydując się na pozew, należy również pamiętać, że żadna z kancelarii nie może zapewnić gwarancji sukcesu. Sąd podejmuje decyzje indywidualnie od przypadku, niezawiśle, póki co nie jest związany wyrokami zapadłymi choćby w analogicznych stanach faktycznych.

Pomimo więc tego, że niektóre polecane przez nas czy przez czytelników kancelarie prawne posiadają korzystne rezultaty w tym przedmiocie należy przyjąć, że ryzyko powodzenia zawsze oscyluje w granicach 50%. Istotne, że w przypadku przegranej to strona przegrywająca zobowiązana będzie do pokrycia całości kosztów postępowania. W ich skład wchodzą: opłata od pozwu (5% z wysokości roszczenia ) oraz koszty zastępstwa procesowego. Wysokość kosztów zastępstwa procesowego, określona została rozporządzeniem i jest zależna od wysokości dochodzonego świadczenia.


Do kwoty 5 tys zł wynoszą 900 zł brutto w I instancji, 450 zł w II instancji od kwoty 5 tys zł do 10 tys zł wynoszą 1800 zł brutto w I instancji, 900 zł brutto w II instancji od kwoty 10 tys zł do 50 tys zł, wynoszą 3600 zł brutto w I instancji, 1800 zł w II instancji od kwoty 50 tys zł, 5400 zł w I instancji, 2700 w II instancji.

Decydując się więc na podjęcie sprawy bardzo proszę o uważne zapoznani się z w/w informacjami

Administracja