Frankowicze zaczynają wygrywać w sądach. Dwa ważne wyroki.

ggggg

Na początku lutego prezes PiS J. Kaczyński stwierdził, że „reformacyjna” pomoc frankowiczom nie może mieć miejsca a swoich praw dochodzić mogą w sądach. Także przewalutowanie kredytów frankowych było PIERWSZĄ obietnicą wyborczą Prezydenta Andrzeja Dudy. 

Zatem ruszyły pozwy (pisałem gdzie są najtańsze tutaj).

W sprawach dotyczących kredytów walutowych pomocne okazują się również opinie wydawane przez Rzecznika Finansowego oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej na koniec marca 2016 r. Polacy spłacali prawie 535 tys. kredytów we frankach szwajcarskich, wzięło je ponad 900 tys. osób.

Poniższe wyroki dają ogromne szanse na wygrywanie w sprawach o kredyty denominowane, które oferowały takie banki PKO BP, Fortis i BGŻ, Deutsche Bank.

Wszystkie korzystne wyroki zapadały do tej pory w postępowaniach indywidualnych co zrozumiałe zważywszy, ze pozwy zbiorowe przy polisolokatach toczą się od…5 lat.  

W sprawach dotyczących klauzuli indeksacyjnej sądy uznają, że raty kredytu należy obliczać bez odniesienia do kursu CHF wyznaczanego przez bank. Doprowadza to do sytuacji gdzie kredyt pozostaje kredytem całkowicie złotowym. Korzystny wyrok w tej sprawie zapadł 15 lutego 2017 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia. Pozwanym był Raiffeisen Bank Polska, w związku z umową dawnego Polbanku EFG.

Najważniejszy wyrok zapadł w sporze z Bankiem BPH w sprawie kredytów denominowanych, to jest takich, których kwota została wyrażona we frankach, choć i wypłata i spłata następowały w złotych. Wyrok jaki zapadł 2 grudnia 2016 r. w Sądzie Okręgowym dla Warszawy-Pragi (III C 75/16) – „…umowa kredytu denominowanego jest nieważna”.

Drugi bardzo istotny wyrok zapadł w sporze z mBank S.A. a dotyczy klauzuli dowolnej zmiany oprocentowania. Zgodnie z wyrokiem z 27 września 2016 r. (sygn. akt XVIII C 4360/15) w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia stosowanie przez bank klauzuli dowolnej zmiany oprocentowania powoduje… nieważność umowy kredytowej.

Co za tym idzie, kredytobiorca może dochodzić zwrotu wszystkich dotychczas zapłaconych rat kapitałowo-odsetkowych!

Kolejny korzystny wyrok, który jasno stwierdza, że tzw. kredyty denominowane nie są w świetle prawa kredytami walutowymi, tylko kredytami złotowymi. Ów wyrok zapadł 13 lipca 2016r. w Toruniu (I C 916/16). Wyrok stanowi znaczące wsparcie dla kredytobiorców takich banków jak PKO BP, Deutsche Bank, Fortis czy BGŻ.

Banki stosowały również nieuczciwą klauzulę indeksacyjną, która była powodem wygranych spraw z Mbankiem, Millenium, Santanderem i Polbankiem. Klauzule indeksacyjne były stosowane także przez Getin, Kredyt Bank, ING Bank Śląski, Eurobank, GE Money Bank, DNB Nord i Nordea.

Administracja