Jak wygląda „gwarancja kapitału” w TU Europa i Open Life?

Gwarancja kapitału w PARETO II, Lucro i.in?

Tysiące ludzi, którzy posiadają inwestycje np. PARETO II zdecydowali się na ten produkt choćby z uwagi na „gwarancję kapitału”, o której zapewniał ich ubezpieczyciel/pośrednik. Jak to wygląda w rzeczywistości?

OWU ubezpieczenia mówi w art. § 4 ust. 5 regulaminu UFK PARETO II, iż po zakończeniu Okresu odpowiedzialności, certyfikaty gwarantują zwrot kwoty odpowiadającej Składce Zainwestowanej powiększonej o ewentualną dodatnią zmianę indeksu BNP PARIBAS NF8 EUROPE EXCESS RETURN INDEX. Trzeba niestety zwrócić uwagę, iż pojęcie „Składki Zainwestowanej” nie jest równoznaczne z sumą składek wpłaconych przez klienta podczas jej trwania.

Zgodnie z Rozdziałem 6 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia PARETO II Składka Zainwestowana stanowi iloraz Składki Pierwszej i 20 %. W konsekwencji, jeżeli Składka Pierwsza wynosiła np. 10.000 zł, to Składka Zainwestowana równa się 50.000 zł.

Wiadomo jednak, ze sumę składek wpłaconych przez klienta składa się suma Składki Pierwszej oraz Składek Bieżących, która zazwyczaj daje kwotę dużo wyższą np. 80.000 zł. I tak to Klient rozumiał. W konsekwencji ochroną jest objęta drobna część inwestycji a cala nadwyżka ponad kwotę Składki Zainwestowanej nie.

Klienci nie chcą rezygnować z programu bo maja nadzieje, ze po jej zakończeniu odzyskają choćby wpłacone pieniądze. Niestety z tak skonstruowanym OWU nie osiągną tego celu minimum.

Dodatkowo „gwarancja kapitału” nie uwzględnia już na pewno ryzyka niewypłacalności towarzystwa takiego ubezpieczeniowego.

Administracja