Kolejne sądy unieważniają umowy tzw. polisolokat

Po kilkudziesięciu wyrokach prawomocnych unieważniających poliso-lokaty TU Europa i Open Life, pojawiła się duża szansa, że i umowy takich ubezpieczycieli jak Skandia, AXA, Generali, Aegon czy inne również można unieważnić.

Jest już kilka takich wyroków prawomocnych, a zainteresowanie osób, które chciałby odzyskać oprócz opłat likwidacyjnych również pieniądze stracone na inwestycji, okazuje się bardzo duże.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni zwróciło się do nas ponad 80 osób, którym wcześniej pomogliśmy w znalezieniu kancelarii do odzyskania opłat likwidacyjnych. W tej chwili kancelaria wrocławska, która ma największe doświadczenie w sprawach z TU Europa i Open Life złożyła ponad 400 spraw. Koszt takiej sprawy przez naszą stronę to ok. 100-250zł.

Kolejne zapadające już wyroki – ostatnio w Warszawie, Krakowie i Wolsztynie potwierdzają, że umowy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym były nieważne. Dla ubezpieczycieli to nie jest dobra informacja.

https://www.prawo.pl/biznes/polisolokat-sady-uniewazaniaja-umowy-posiadacze-moga-odzyskac,478103.html

https://www.prawo.pl/biznes/polisolokat-sady-uniewazaniaja-umowy-posiadacze-moga-odzyskac,478103.html

Administracja