Gdzie można pozwać najtaniej bank ws. kredytu „frankowego”?

franki

Po ostatnich słowach prezesa Kaczyńskiego ruszyła lawina pozwów indywidualnych w sprawie kredytów tzw. frankowych.

Otrzymujemy coraz więcej zapytań odnośnie polecenia dobrej, sprawdzonej i taniej kancelarii prawnej zajmującej się tym tematem podobnie jak polisami inwestycyjnymi. W kwestii polisolokat pomogliśmy już prawie 2000 osób. Dziś zbieramy dla Państwa informacje co do kosztów, skuteczności i formy sporu prawnego dotyczącego „franków”.

W Internecie czy na FB można trafić na wiele stron orefujących pozwy zbiorowe, pomoc, porady ale jak wybrać z nich najlepszą? Najprościej jest spytać o prowizję dlatego przygotowaliśmy dla Państwa ranking takich pozwów. Jeszcze 3 lata temu kancelarii świadczących pomoc przy polisolokatach było 3 a prowizje sięgały 30-50%, dziś takich kancelarii jest 20 a prowizje rzędu 5-10% (sprawdź tutaj).

Z tym samym mamy do czynienia obecnie. 

Najniższe Koszta w tym momencie to okolice 4 500 – 6 000 zł  i 10-14% od sukcesu

 

Kilka słów o co i jak wytoczyć spór:

W zależności od typu kredytu:

1.indeksowanego (kredyt był wyrażony w walucie polskiej, w dniu wypłaty jego saldo przeliczono na walutę obcą wiążącą konsumenta przez cały okres kredytowania, a przeliczenie dokonywało się z waluty obcej na walutę polską w stosunku do poszczególnych rat).

2.denominowany (kredyt wyrażony w walucie obcej, saldo zadłużenia również zostaje wyrażone w walucie obcej)

Istnieją podstawy do wystąpienia z powództwem i tak:

Ad.1

–  uznanie za nieważne postanowień umownych dot. stosowania:

– klauzuli indeksacyjnej

– ubezpieczenie niskiego wkładu

– podwyższenie oprocentowania za czas po wpisie hipoteki a przed dostarczeniem odpisu KW do Banku

–  klauzula dowolnej zmiany oprocentowania

Ad.2

– istnieją podstawy do unieważnienia całej umowy,

– żądanie od banku zwrotu wszystkich dotychczas uiszczonych kwot pieniężnych.

 

Przeprowadziliśmy zestawienie kosztów kilku kancelarii w temacie Kredytów i wybraliśmy dwie sprawdzone kancelarie prawne, z Wrocławia i Warszawy, które dla naszych czytelników znacznie obniżyły swoje koszta sprawy i wynagrodzenia. 

 

Co powinna uczynić kancelaria? 

Po otrzymaniu kompletu dokumentów i informacji, Kredytobiorca uzyskuje od Kancelarii analizę dotyczącą Jego konkretnej umowy. W analizie Kancelaria przedstawia informacje:

1. czy w umowie występują niedozwolone postanowienia umowne;

2. jakie roszczenia można formułować na ich podstawie w konkretnej umowie.

Analiza przygotowywana przez Kancelarię powinna mieć formę dokumentu obejmującego informacje o umowie i wnioski (max. do 10 stron). Analiza powinna uwzględniać kwestię prawną oraz rachunkową.

 

Gdyby jeszcze ktoś się zastanawiał nad wyborem pozwu zbiorowego czy indywidualnego, zapraszam do lektury:      

Dlaczego pozew zbiorowy nie ma racji bytu- aktualizacja

Administracja