Unieważnienie TU Europa i Open Life ZA 250zł

 

Z przyjemnością informuję, że na przełomie lipca i sierpnia kancelaria adwokacka w Wrocławia uzyskała kolejnych siedem wyroków w sprawie unieważnienia polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Sąd nakazał całkowity zwrot wpłaconych składek!

W orzeczeniach głównie pojawiała się znana już narracja i argumentacja przemawiająca za tym, i że umowy od początku swego istnienia były wadliwe, mianowicie:

Brak wskazania sumy ubezpieczenia, ani kwotowo, ani procentowo – zatem odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń jest nieokreślona.

Sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego. Czyli brak dostatecznie jasnej informacji w co i w jaki sposób pieniądze Klienta są inwestowane.

Przerzucenie całej odpowiedzialności na stronę Klienta.

Oczywiście nie stało się to po roku czy półtora. Spraw przybywa, sądy działają wolno, długo czeka się na wyznaczenie daty rozprawy, niemniej jednak szanse są duże i cierpliwość popłaca zwłaszcza, że odsetki ustawowe w jakiejś części rekompensują straty.

 

Dla ułatwienia podaj podstawowe dane dotyczące polisy:

 • firma/nazwa programu,
 • suma wpłat,
 • obecny stan rachunku
 • czy umowa jest kontynuowana czy rozliczona,
 • ile wynosi opłata likwidacyjna/strata na dziś,
 • imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania
 • czy masz kredyt nominowany w CHF?

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości