Kredyty frankowe

franki

Po ostatnich słowach prezesa Kaczyńskiego ruszyła lawina pozwów indywidualnych w sprawie kredytów tzw. frankowych.

Otrzymujemy coraz więcej zapytań odnośnie polecenia dobrej, sprawdzonej i taniej kancelarii prawnej zajmującej się tym tematem podobnie jak polisami inwestycyjnymi. W kwestii polisolokat pomogliśmy już prawie 2000 osób. Dziś zbieramy dla Państwa informacje co do kosztów, skuteczności i formy sporu prawnego dotyczącego „franków”.

W Internecie czy na FB można trafić na wiele stron oferujących pozwy zbiorowe, pomoc, porady ale jak wybrać z nich najlepszą? Najprościej jest spytać o prowizję dlatego przygotowaliśmy dla Państwa ranking takich pozwów. Jeszcze 5 lat temu kancelarii świadczących pomoc przy polisolokatach było 3 a prowizje sięgały 30-50%, dziś takich kancelarii jest 20 a prowizje rzędu 8-10% (sprawdź tutaj).


Kilka słów o co i jak wytoczyć spór:

Kredyty frankowe w głównej mierze były oparte na niedozwolonych postanowieniach umownych w obrocie z konsumentami, narzucając w sposób arbitralny mechanizm kosztów do których był zobowiązany konsument w związku z wykonywaniem umowy. Rozwiązania stosowane przez banki, nie pozwalały na jakąkolwiek weryfikację prawidłowości działań banku w świetle obiektywnych kryteriów dających się przewidzieć jak i nie wskazywały innego sposobu spłaty kredytu.

W zależności od typu kredytu:

1. indeksowanego (kredyt był wyrażony w walucie polskiej, w dniu wypłaty jego saldo przeliczono na walutę obcą wiążącą konsumenta przez cały okres kredytowania, a przeliczenie dokonywało się z waluty obcej na walutę polską w stosunku do poszczególnych rat).

2. denominowany (kredyt wyrażony w walucie obcej, saldo zadłużenia również zostaje wyrażone w walucie obcej)

Istnieją podstawy do wystąpienia z powództwem i tak:

Ad.1

-uznanie za nieważne postanowień umownych dot. stosowania:

-klauzuli indeksacyjnej

-ubezpieczenie niskiego wkładu

– podwyższenie oprocentowania za czas po wpisie hipoteki a przed dostarczeniem odpisu KW do Banku

-klauzula dowolnej zmiany oprocentowania

Ad.2

– istnieją podstawy do unieważnienia całej umowy,

– żądanie od banku zwrotu wszystkich dotychczas uiszczonych kwot pieniężnych.

Przeprowadziliśmy zestawienie kosztów kilku kancelarii w temacie Kredytów i wybraliśmy dwie sprawdzone kancelarie prawne, z Wrocławia i Warszawy, które dla naszych czytelników znacznie obniżyły swoje koszta sprawy i wynagrodzenia. 

Co powinna uczynić kancelaria? 

Po otrzymaniu kompletu dokumentów i informacji, Kredytobiorca uzyskuje od Kancelarii analizę dotyczącą Jego konkretnej umowy. W analizie Kancelaria przedstawia informacje:

1. czy w umowie występują niedozwolone postanowienia umowne;

2. jakie roszczenia można formułować na ich podstawie w konkretnej umowie.

Analiza przygotowywana przez Kancelarię powinna mieć formę dokumentu obejmującego informacje o umowie i wnioski (max. do 10 stron). Analiza powinna uwzględniać kwestię prawną oraz rachunkową.

Dowiedź się więcej poprzez formularz kontaktowy:

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości