Unieważnienie TU Europa i Open Life za 0 zł.

Opłata wstępna w kancelarii wrocławskiej do końca 2020 roku zostaje pokryta przez kancelarię, analiza dokumentów, sporządzenie pism, wezwań, pozwu również.

Kancelaria pokrywa również koszt stawiennictwa na rozprawie jeśli sprawa odbywać się będzie we Wrocławiu.

Sprawa oczywiście indywidualna, nie pozew grupowy!

Po sukcesie pobierze jedynie procent od sukcesu, a dla jego ustalenia proszę podać w mailu biuro@oszukaniprzezpolisy.pl informacji:

  • czy umowa jest rozwiązana (warunek by dochodzić roszczenia),
  • suma wpłat, stan konta, opłata likwidacyjna,
  • czy opłata likwidacyjna została już odzyskana i gdzie
  • ile wynosi ogólna strata w porównaniu do wpłat.

Administracja