Czy taką sprawę polisolokaty można przeprowadzić samemu, bez prawnika?

Teoretycznie tak, ale doświadczenie i umiejętności mają bardzo istotne znacznie ew. prawidłowym sformułowaniu roszczeń i argumentacji. Istotne jest także postępowanie dowodowe. Zdarzają się przypadki, że nieprawidłowe oznaczenie pozwanego (błąd w nazwie) powodują oddalenie powództwa. Także istotne jest złożenie wniosków dowodowych – brak doświadczenia w tym zakresie może powodować nieudowodnienie roszczeń. Pozwani potrafią udzielić odpowiedzi na pozew nawet na 100 str. z licznymi wnioskami dowodowymi oraz załącznikami, potrafią kwestionować wszelkie okoliczności sprawy a także wykorzystywać informacje przeciwko konsumentom (np. są przypadki, gdy konsument zamieści informacje o swoim doświadczeniu na portalach karierowych, a zakłady ubezpieczeń wykorzystują te informacje do budowania argumentacji). Bez doświadczenia z takimi zachowaniami konsument lub niedoświadczony prawnik nie będą w stanie sobie poradzić w temacie opłat likwidacyjnych i polisolokaty.

Administracja