Kolejne trzy polisolokaty unieważnione przez Sąd.

Kolejne sprawy, które dotyczyły umów zawartych przez klienta z Open Life T.U. Życie S.A. za pośrednictwem oddziału Getin Bank S.A

Umowy zostały zawarta w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną „Plan Regularnego Oszczędzania Zabezpiecz Przyszłość”

Chyba najbardziej doświadczona w starciach z TU Europa i Open Life kancelaria wrocławska podniosła lawinę zarzutów dotyczących nieważności zawartej umowy. Prawnik żądał solidarnie od Open Life T.U. Życie oraz Getin Bank S.A. zwrotu całości wpłaconych przez klienta środków.

Open Life T.U. Życie oraz Getin Bank S.A. na skutek przegranej w obydwu instancjach – przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach (I C 906/16) oraz przed Sądem Okręgowym w Gliwicach (III Ca 734/18) – zobowiązani zostali do zwrotu całości środków wpłaconych przez powoda w trakcie trwania umowy, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty wezwania do zapłaty.

Prawomocne rozstrzygniecie jest kolejnym już wyrokiem, w którym Klienci uzyskali zwrot 100 % wartości zainwestowanego kapitału.

Administracja