Ubezpieczenie niskiego wkładu

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, najprościej ujmując, jest to dodatkowe ubezpieczenie, które może zażądać bank z tytułu wyższego ryzyka kredytowego dla kredytobiorców, którzy posiadają niski wkład własny przy zawieranej umowie kredytu. Najczęściej ubezpieczenie to zostaje zawierane w… Continue Reading