Co oznacza decyzja UOKiK w sprawie opłat likwidacyjnych?

Nie dalej jak miesiąc temu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, iż „wynegocjował” od ubezpieczycieli, by nie zabierały wszystkich oszczędności ubezpieczonych, a zawłaszczyły jedynie 25% zgromadzonych przez Klienta środków. Ogłaszając to przełomowe osiągnięcie UOKiK stara się przekonać Klienta, że jest to niebywały sukces, a swoje działania charakteryzuje jako rewolucyjne kroki.

A czego dokładnie tyczyły te ustalenia?

Ano obniżył opłaty likwidacyjne:

a) w odniesieniu do aktualnie wykonywanych umów zawartych w oparciu o wzorce umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz dotyczące ich Tabele opłat i limitów; oraz

b) w odniesieniu do produktów, których wzorce z opłatami za wykup są aktualnie w ofercie.

Ale co z umowami zawartymi lata wcześniej, bądź rozwiązanymi zanim te rewolucje weszły w życie?

Zakłady ubezpieczeń nie oddadzą grosza oszukanym przez polisy z własnej inicjatywy z tysięcy polis rozwiązanych wcześniej. Zabrane tysiącom Polaków oszczędności możliwe są do odzyskania jedynie na drodze sądowej.

UOKiK pozostawił samym sobie tysiące klientów instytucji zaufania publicznego, które to instytucje pozbawiły ich oszczędności życia.

Opłata likwidacyjna pozbawiła ich niejednokrotnie oszczędności życia.

Jaki jest problem z TU Europa?

Dobra w tym wszystkim informacja jest taka, że Decyzja UOKiK nie pozbawia Was prawa do sądu.  Tylko osiągając korzystne rozstrzygnięcie sądowe oszukani przez polisy mogą odzyskać swoje pieniądze. Jednakże jest też dobra wiadomość, bo kapitał można odzyskać nawet z ustawowymi odsetkami.

http://www.rp.pl/Konsumenci/301209947-UOKiK-Aegon-Compensa-Generali-i-Open-Life-obnizaja-oplaty-likwidacyjne.html

Więcej o opłatach likwidacyjnych na stronie www.oszukaniprzezpolisy.pl

Administracja