Pozew zbiorowy w opłatach likwidacyjnych?

W naszej ocenie oraz 99% prawników, nie ma potrzeby aby konsumenci przystępowali do pozwów zbiorowych, co skutkuje przewleczeniem postępowania w dochodzeniu opłat likwidacyjnych, ani też w pierwszej kolejności występowali do Sądu Ochrony konkurencji i Konsumentów z żądaniem uznania danej klauzuli za niedozwoloną. Zgłaszając się do nas konsumenci, przy wsparciu współpracujących z nami kancelarii adwokackich z całego kraju, występują na drogę sądową od razu z bezpośrednim roszczeniem o zapłatę, co pozwala maksymalnie zmniejszyć czas oczekiwania na finalne załatwienie sprawy.

Rzecznik finansowy ws unieważnienia polisy

Administracja