Opłaty likwidacyjne.

polisy
Polisolokaty to inaczej nazwa umowy indywidualnego lub grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Klient na mocy umowy zobowiązuje się do okresowych wpłat (15-30 lat) na różnego rodzje fundusze inwestycyjne UFK, które powinny wypracować zysk a praktycznie rzecz biorac – tracą.
W przypadku braku skuteczności w pomnażaniu powierzonego kapitału, decyzja o przed terminowanym rozwiązaniu umowy (polisy) i wypłacie kapitału zgromadzonego na rachunku, może spowodować utratę większości zainwestowanych środków.
To jest spowodowane tym, że częste pobieranie przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe różnych opłat dodatkowych  w związku  z rozwiązaniem umowy – w tym opłaty likwidacyjnej (nazywanej również wskaźnikiem wykupu).
Opłata likwidacyjna wynosi często od kilkudziesięciu do nawetn -80100% zainwestowanych pieniedzy. Jest to działanie bezprawne i ubezpieczonemu przysługuje roszczenie o zwrot opłaty likwidacyjnej od Towarzystwa Ubezpieczeń.

 

Administracja