UOKiK: Skandia złożyła zobowiązanie do obniżenia opłat likwidacyjnych

businessman-hands-furiously-tormenting-document-20586232
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.03.2016 – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakończył ostatnie z postępowań dotyczących opłat likwidacyjnych w polisach z UFK. Do tach towarzystw jak:  Allianz, Aviva, Nationale Nederlanden, MetLife, PKO Życie (d. Nordea Życie), PZU Życie, AXA, TU Europa, Pramerica, Sopockiego TUnŻ Ergo Hestia, Uniqa TUnŻ, TUnŻ Warta, TUnŻ Aegon SA, Compensa TUnŻ SA, Generali Życie TU SA oraz Open Life TUnŻ SA. dolaczyla Skandia Życie.
W efekcie zakończonych postępowań ubezpieczyciele dobrowolnie zobowiązali się do znaczącego obniżenia opłat likwidacyjnych w istniejących umowach i wyeliminowania ich z nowych wzorców umownych.
 
Niestety nie jest tak dobrze jakby właściciele tych polis sobie życzyli.

Warunki te nie dotyczą zdecydowanej większości posiadaczy polis, i ci nadal zmuszeni są do występowania na drogę sądowa by walczyć o swoje prawa.

„Ubezpieczyciel obniży opłaty likwidacyjne w umowach zawartych na podstawie 67 wzorców umownych. W przypadku polis opłacanych składką regularną koszty nie przekroczą 29% wartości umowy i w każdym kolejnym roku umowy będą maleć o 1% lub 2%. Natomiast klienci, którzy zdecydują się na wcześniejsze zakończenie umowy ze składką jednorazową, poniosą koszty nie wyższe niż 6%. Skandia Życie wyśle każdemu konsumentowi objętemu zobowiązaniem list polecony z propozycją aneksu do umowy” – czytamy w komunikacie.

Jaki jest problem z TU Europa?

Zarzut UOKiK dotyczył stosowania opłat likwidacyjnych, które TU przerzucają na konsumentów. Natomiast koszty te powinny być zaliczane do ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. W efekcie zakończonych postępowań ubezpieczyciele dobrowolnie zobowiązali się do znaczącego obniżenia opłat likwidacyjnych w istniejących umowach i wyeliminowania ich z nowych wzorców umownych.

Urząd podał, że wszyscy ubezpieczyciele mają obowiązek poinformować klientów, że skorzystanie z warunków rozwiązania umowy wynikających z decyzji UOKiK nie zamyka drogi do dochodzenia dalszych roszczeń na drodze cywilnoprawnej.

UOKiK przypomniał, że w jego ocenie, przedsiębiorcy powinni umożliwiać konsumentom bez kosztowe odstąpienie od umowy zawartej w wyniku nieuczciwej sprzedaży – bez ponoszenia opłat likwidacyjnych. Jak jest w praktyce – wszyscy wiemy.

    Administracja