Polisolokaty!! Uwaga na przedawnienie!

wonem clock

Szanowni Państwo, prosze pamietać o terminie 3 lat!

Można zrobić dochodzenie roszczeń 10 lat wstecz od momentu rozwiązania umowy ubezpieczenia, jednak te 10 lat jest to termin na dochodzenie roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia na gruncie kodeksu cywilnego, a w art. 819 par 1 k.c., czyli w części dotyczącej umowy ubezpieczenia, wyraźnie jest określony termin 3 – letni, zatem jest terminem na pewno bezpieczniejszym i pozbawionym zagrożenia porażki już na starcie oraz konieczności zwrotu wszystkich opłat sądowych + kosztów zastępstwa procesowego stronie przeciwnej przez klienta, a na to nikt nie powinien sobie pozwolić!

W wiekszości przypadków najbezpieczniejszym terminem jest termin 3 – letni.

Zgodnie z doktryną i odesłaniem do art. 120 par 1 k.c. początek biegu przedawnienia datuje się na dzień, kiedy roszczenie staje sie wymagalne, czyli od dnia rozwiązania umowy ubezpieczenia.

 

 

Administracja