Polisolokaty!! Uwaga na przedawnienia dochodzenia roszczeń

wonem clock
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szanowni Państwo, proszę pamiętać o terminie 3 lat!

Można zrobić dochodzenie roszczeń 10 lat wstecz od momentu rozwiązania umowy ubezpieczenia, jednak te 10 lat jest to termin na dochodzenie roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia na gruncie kodeksu cywilnego, a w art. 819 par 1 k.c., czyli w części dotyczącej umowy ubezpieczenia, wyraźnie jest określony termin 3 – letni, zatem jest terminem na pewno bezpieczniejszym i pozbawionym zagrożenia porażki już na starcie oraz konieczności zwrotu wszystkich opłat sądowych + kosztów zastępstwa procesowego stronie przeciwnej przez klienta, a na to nikt nie powinien sobie pozwolić!

W większości przypadków najbezpieczniejszym terminem jest termin 6 – letni.

Zgodnie z doktryną i odesłaniem do art. 120 par 1 k.c. początek biegu przedawnienia datuje się na dzień, kiedy roszczenie staje się wymagalne, czyli od dnia rozwiązania umowy ubezpieczenia.

 

 

Administracja