Na co zwracać uwagę przy wyborze odpowiedniej kancelarii?

Opłaty likwidacyjne i unieważnienie umowy polisolokaty.

Dokonując wyboru kancelarii nie można kierować się tylko ceną, choć jest to również determinujący czynnik, ale należy brać pod uwagę doświadczenie, to czy kancelaria zapewnia zastępstwo na rozprawach, podejście do klienta, to czy kancelaria dąży do ustalenia szerokiego  zakresu informacji o sytuacji konsumenta.

Rolą kancelarii jest minimalizujących zagrożenia i eksponowanie okoliczności korzystnych dla konsumenta. Należy także pamiętać o ryzykach prowadzenia sprawy. Ogromna większość konsumentów wygrywa w sądach swoje sprawy, ale w pojedynczych sprawach konsumenci przegrywają (były lub obecny agent ubezpieczeniowy, szczególna sytuacji konsumenta, informacji ujawnionych dopiero w toku postępowania, indywidualnej decyzji danego składu sędziowskiego czy czasem niestawienie się w Sądzie). W przypadku przegrania sprawy dotyczącej opłaty likwidacyjnej konsument nie tylko nie odzyskuje potrąconej kwoty, ale traci wpis sadowy i może być obciążony innymi kosztami postępowania.

 

    Adres email (wymagane)

    Treść wiadomości

    Administracja