Polisolokata: Pozostaje droga sądowa czy ugoda jest możliwa?

prawnik

W odpowiedzi na wiele pytań dotyczących tego czy warto pisać reklamacje i skargi do instytucji:

W przypadku opłat likwidacyjnych oprócz drogi sądowej można także skorzystać z pomocy takich instytucji jak Rzecznik Finansowy, UOKiK, KNF, jednakże skuteczność tych instytucji jest ograniczona. Pewien wpływ na trwające umowy maja decyzję UOKiK nakładające na zakłady ubezpieczeń obniżenie opłat likwidacyjnych, jednak dotyczą one wybranej grupy klientów mających umowy zawarte po określonej dacie. Decyzje te także nakazuję tylko częściowe obniżenie opłat.

Administracja