Gdzie odbędzie się sprawa? Ile może trwać postępowanie?

 

Gdzie odbędzie się moja sprawa?

Postępowanie sądowe dotyczące opłat likwidacyjnych i polisolokaty można wytoczyć wg sądu właściwego dla miejsca zamieszkania ubezpieczającego lub wg siedziby zakładu ubezpieczeń. Większość towarzystw ma swoje siedziby w Warszawie więc wskazane jest by Nasz wybór padł na kancelarię warszawską. Jest to o tyle korzystne przy wyborze Klienta na dodatkowe koszta związane z dojazdem prawników na sprawy.

Kancelarie z innych miast często nie podają tego kosztu przy pierwszym kontakcie z Klientem. Należy na to zwrócić uwagę podczas czytania umowy o współpracy.

Ile może trwać takie postępowanie?

Tu czas jest względny. Postępowanie dotyczące opłat likwidacyjnych może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy.

Są kancelarie prawne, które „mówią” że odzyskują pieniądze po 3-4 miesiącach. Oczywiście jeśli nie na zasadzie ugody, to raczej takie kancelarie trzeba omijać szerokim łukiem.

Zatem, w zależności od ubezpieczyciela, sądu (i jego składu), strategii postępowania, przeprowadzanych dowodów postępowanie takie może trwać od 4 miesięcy  do nawet 1,5 roku. Skutki długotrwałości postępowania minimalizuje możliwość dochodzenia odsetek za opóźnienie, które zwiększają realnie otrzymaną przez konsumenta kwotę.

Czy istnieje ryzyko?

W tego typu sprawach, dotyczących opłat likwidacyjnych oraz unieważnienia polisolokaty należy także pamiętać o ryzykach prowadzenia sprawy. Ogromna większość konsumentów wygrywa w sądach swoje sprawy, ale w pojedynczych sprawach konsumenci przegrywają (były lub obecny agent ubezpieczeniowy, szczególna sytuacji konsumenta, informacji ujawnionych dopiero w toku postępowania, indywidualnej decyzji danego składu sędziowskiego czy czasem niestawienie się w Sądzie). W przypadku przegrania sprawy konsument nie tylko nie odzyskuje potrąconej kwoty, ale traci wpis sadowy i może być obciążony innymi kosztami postępowania.

Jaki jest problem z TU Europa?

Administracja