Zostałeś oszukany i poniosłeś opłaty likwidacyjne? Uważaj na przedawnienie!

wonem clock
Szanowni Państwo, proszę pamiętać o bezpiecznym terminie 3 lat choć tak na prawdę jest to 10 lat!

Oszukany przez polisy inwestycyjne i opłaty likwidacyjne może wszcząć dochodzenie roszczeń 10 lat wstecz od momentu rozwiązania umowy ubezpieczenia, jednak te 10 lat jest to termin na dochodzenie roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia na gruncie kodeksu cywilnego, a w art. 819 par 1 k.c., czyli w części dotyczącej umowy ubezpieczenia, wyraźnie jest określony termin 3 – letni, zatem jest terminem na pewno bezpieczniejszym i pozbawionym zagrożenia porażki już na starcie oraz konieczności zwrotu wszystkich opłat sądowych + kosztów zastępstwa procesowego stronie przeciwnej przez klienta, a na to nikt nie powinien sobie pozwolić!

W większości przypadków dotyczącym opłat likwidacyjnych najbezpieczniejszym terminem jest termin 3 – letni.

Zgodnie z doktryną i odesłaniem do art. 120 par 1 k.c. początek biegu przedawnienia datuje się na dzień, kiedy roszczenie staje się wymagalne, czyli od dnia rozwiązania umowy ubezpieczenia.

Zostałeś oszukany na polisie inwestycyjnej? Nie odpuszczaj!

 

www.oszukaniprzezpolisy.pl

Please follow and like us:

Administracja