Polisy inwestycyjne – i przyszłe unieważnienia polisolokat

krzywe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLISY INWESTYCYJNE inaczej polisolokaty tak popularne w latach głębokiego światowego kryzysu to jedne z najniebezpieczniejszych produktów dla społeczeństwa. Ubrane w otoczkę ubezpieczenia, choć nie mające z nim nic wspólnego, ryzykowne lokaty kapitału od 2005 roku są niezgodne z dyrektywami Unii Europejskiej i nie spełniają aż 17 punktów wymaganych przez Wspólnotę.

Zatem polisy powinny zostać uznane za nieważne – a wszystkie pieniądze zwrócone klientom. Niektóre kancelarie podejmują się reprezentowania klienta w sądzie w sporze o uznanie umowy za niedozwoloną i walkę o całość środków wpłaconych. (więcej tutaj). Klienci zostali oszukani przez polisy.

Jakie zatem decyzje podejmować? Rezygnować z polisolokat? Zbyt duża strata choć tak samo duża szansa na odzyskanie choć znacznej części tych pieniędzy. Można poczekać aż straty będą większe a nas nie będzie stać na kolejne wpłaty. Można po wymaganych latach składkowych zaprzestać wpłat i przez kolejne 20 lat patrzeć jak opłaty zjadają kapitał.

Postępujący kryzys sprawi, że pozostałe środki stracą całą swą wartość albo zostaną wykorzystane na opłaty administracyjne. 

W obecnym systemie monetarnym oszczędności całego życia mogą zniknąć w mgnieniu oka twierdzi Larry Parks (dyrektor zarządzający The Fundation for the Advancement of Monetary Education – FAME)

 

Administracja