Nowa propozycja dotycząca aktywnych umów!

 
Przedstawiam propozycję naszych prawników, o której informowałem poprzednio. Dotyczy klientów towarzystw, którzy mają nadal aktywną polisę i przed jej rozwiązaniem blokuje ich wysoka opłata likwidacyjna.
 
Jeżeli klient ma aktywną polisę to możemy bez wypowiadania poprowadzić jego sprawę. W wyniku negocjacji lub sprawy sądowej wyeliminujemy zapisy umowy mówiące o opłatach likwidacyjnych. Wtedy klient może sam zdecydować czy wypowiada umowę czy chce ją kontynuować odzyskują całe środki gdyby chciał kiedyś przed czasem zrezygnować. Kancelaria pobiera w tym wypadku swój % od kwoty opłaty likwidacyjnej jaką klient musiałby zapłacić kiedy zgłosił się do Kancelarii. Oczywiście klient płaci to dopiero po wygranej sprawie, nie teraz.
 
Przykład. kontynuuje Pan dziś umowę. Rachunek to 20.000zł, gdyby dziś chciał Pan zrezygnować to towarzystwo zabierze 50% czyli 10.000, a tego Pan nie chce. Zleca Pan sprawę i za nic nie płaci. Kiedy zrobi to opisane powyżej, Pan będzie mógł „bezkarnie” odstąpić od umowy i nie ponosić kosztów opłaty likwidacyjnej, a kancelarii zapłaci Pan 20-30% od kwoty gdyby towarzystwo pobrało dzisiaj (30% od 10.000) czyli 3000zł.
 
 

Administracja