Polisolokata TU Europa. Jak wygląda gwarancja kapitału?

weuropa

 

 

 

 

 

Tysiące ludzi, którzy posiadają polisolokatę np. PARETO II zdecydowali się na ten produkt choćby z uwagi na „gwarancję kapitału”, o której zapewniał ich ubezpieczyciel/pośrednik. Jak to wygląda w rzeczywistości?

OWU ubezpieczenia mówi w art. § 4 ust. 5 regulaminu UFK PARETO II, iż po zakończeniu Okresu odpowiedzialności, certyfikaty gwarantują zwrot kwoty odpowiadającej Składce Zainwestowanej powiększonej o ewentualną dodatnią zmianę indeksu BNP PARIBAS NF8 EUROPE EXCESS RETURN INDEX. Trzeba niestety zwrócić uwagę, iż pojęcie „Składki Zainwestowanej” nie jest równoznaczne z sumą składek wpłaconych przez klienta podczas jej trwania.

Zgodnie z Rozdziałem 6 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia PARETO II Składka Zainwestowana stanowi iloraz Składki Pierwszej i 20 %. W konsekwencji, jeżeli Składka Pierwsza wynosiła np. 10.000 zł, to Składka Zainwestowana w polisolokatę równa się 50.000 zł.

Wiadomo jednak, ze sumę składek wpłaconych przez klienta składa się suma Składki Pierwszej oraz Składek Bieżących, która zazwyczaj daje kwotę dużo wyższą np. 80.000 zł. I tak to Klient rozumiał. W konsekwencji ochroną jest objęta drobna część inwestycji a cała nadwyżka ponad kwotę Składki Zainwestowanej nie.

Klienci nie chcą rezygnować z polisolokaty bo mają nadzieję, że po jej zakończeniu odzyskają choćby wpłacone pieniądze. Niestety z tak skonstruowanym OWU nie osiągną tego celu minimum.

Jaki jest problem z TU Europa?

Dodatkowo „gwarancja kapitału” nie uwzględnia już na pewno ryzyka niewypłacalności towarzystwa takiego ubezpieczeniowego.

Administracja