Co może się wydarzyć kiedy opóźniasz spłatę swojego „kredytu”?

Nie spłacasz przez 21 dni, czym ryzykujesz?

Nie stanie się nic poważnego jeśli podejdziesz do tego spokojnie i racjonalnie. Niezależnie od przyczyn będziesz dostawał monity przypominające, listowne i/lub SMS. Na każdy z nich możesz złożyć reklamację.

Kolejno miłe panie będą wydzwaniać do Ciebie z pytaniem „dlaczego…”. Na taki telefon windykacyjny również możesz złożyć reklamację i skargę. Kolejno jest już zabawa – odsetki karne wyliczane od kredytu, podawane w złotówkach. UWAGA: odsetki te są bezprawne, bo nie ma żadnej zaległości w spłacie kredytu.

 

Co zyskujesz kiedy opóźniasz swoją ratę kredytu frankowego?

 1. Stajesz się bogatszy o informacje na temat procedur banku, wiesz czego spodziewać się później
 2. Otrzymujesz bodziec do złożenia ważnej reklamacji, z zapytaniem JAK BANK LICZYŁ RATY, z której możesz się dowiedzieć:
  • Jaki wzór stosuje bank do obliczenia raty całkowitej
  • Jak bank oblicza ratę odsetkową
  • Jak bank oblicza ratę kapitałową
  • Jak bank nalicza odsetki karne (za spóźnienie)
  • Czy bank dolicza coś więcej, czego nie widać na wyciągu bankowym, np. opłaty za monity
  • Jak bank ustalił wysokość oprocentowania dla danej raty?
  • Gdzie możesz sprawdzić, czy użył właściwych wartości stóp procentowych?

Administracja