Kilka faktów, o których musisz wiedzieć!

Kilka faktów, o których wrobiony w polisę nie ma zapewne kompletnych informacji: Opłaty likwidacyjne są do odzyskania w pozwach indywidualnych poniżej roku, żaden zbiorowy jeszcze się nie zakończył (4 lata),   Skandia już nie straszna, Sąd: „wartość wykupu nie jest… Continue Reading

Sprzedaż polis inwestycyjnych według nowych zasad.

Temat polisolokat i związanych z nimi nielegalnie pobieranych opłat likwidacyjnych musiał mocno uderzyć w firmy oferujące takie programy typu Skandia, Aegon, Open Life czy Europa. W początkowej fazie „buntu” klienta towarzystwa nie widziały w tym problemu. Liczyła się sprzedaż i… Continue Reading

Cykl artykułów „Z pamiętnika sprzedawcy polisolokat”, cz. 2.

Zawsze ciekawiło nas w jaki sposób sprzedawane są takie programy. Okazało się, że towarzystwa upodobały sobie model biznesowy oparty o „aktywne uświadamianie klienta”, do takiej inwestycji dodając w pakiecie możliwość współpracy (a na czym taka współpraca i ile za nią… Continue Reading

Jak i o co mogę wytoczyć spór?

Konsumenci, którzy zawarli umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ostatnio zwane tzw. polisolokatami), w sytuacji w której inwestycja w te produkty przynosi im znaczne straty lub zakończenie współpracy z ubezpieczycielem powoduje obciążenie ich znacznymi opłatami mają kilka możliwości… Continue Reading

Polisolokata a opłata likwidacyjna

Polisolokata – umowa na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Cechuje ją wysoki stopień skomplikowania przez co osoba zawierająca taką umowę nie jest w stanie rozszyfrować konstrukcji prawno – finansowych zawartych w skomplikowanych wzorcach umownych. Opiera się jedynie zazwyczaj na tym co zostało… Continue Reading

Jakie kroki podjąć by odzyskać opłatę likwidacyjną z polisolokaty?

          Sposoby odzyskiwania pieniędzy (opłat likwidacyjnych) z polisolokaty. Istnieją dwa sposoby na odzyskanie pieniędzy utraconych na rzecz ubezpieczyciela tytułem opłaty likwidacyjnej za przedterminowe rozwiązanie umowy polisy:   Pieniądze można odzyskać na skutek ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym.… Continue Reading

Gdzie odbędzie się sprawa? Ile może trwać postępowanie ws. polisolokaty?

  Gdzie odbędzie się moja sprawa? Postępowanie sądowe dotyczące opłat likwidacyjnych i polisolokaty można wytoczyć wg sądu właściwego dla miejsca zamieszkania ubezpieczającego lub wg siedziby zakładu ubezpieczeń. Większość towarzystw ma swoje siedziby w Warszawie więc wskazane jest by Nasz wybór… Continue Reading

Czy taką sprawę polisolokaty można przeprowadzić samemu, bez prawnika?

Teoretycznie tak, ale doświadczenie i umiejętności mają bardzo istotne znacznie ew. prawidłowym sformułowaniu roszczeń i argumentacji. Istotne jest także postępowanie dowodowe. Zdarzają się przypadki, że nieprawidłowe oznaczenie pozwanego (błąd w nazwie) powodują oddalenie powództwa. Także istotne jest złożenie wniosków dowodowych… Continue Reading