Specjalistyczne

Prawo autorskie

Prawo bankowe i finansowe

Prawo energetyczne

Prawo farmaceutyczne i ochrony zdrowia

Prawo kolejowe

Prawo konkurencji

Prawo korporacyjne/fuzje i przejęcia

Prawo lotnicze

Prawo morskie 

Prawo nieruchomości i budowlane

Prawo ochrony danych osobowych

Prawo ochrony środowiska

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo rolne

Prawo sportowe

Prawo transportowe i przewozowe

Prawo ubezpieczeniowe

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prawo własności intelektualnej

Prawo wyznaniowe

Prawo zamówień publicznych

Spory sądowe i arbitrażowe

Transakcje i rynki kapitałowe