Kancelaria Adwokacka dr Izabela Pączek

 

Zakres świadczeń
Opis: Adwokat Izabela Pączek jest absolwentką studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podczas studiów łączyła doświadczenie zawodowe z praktyką pracując w takich instytucjach jak Bank, Policja, Sąd czy Zakład Karny gdzie poznawała jak funkcjonuje prawo na różnych płaszczyznach. Tytuł doktora zdobyła z prawa karnego, jest wykładowcą prawa na WSPiA w Rzeszowie.

 

Z kolei adwokat Krzysztof Pączek zajmuję się głównie sprawami karnymi, gospodarczymi, rodzinnymi, cywilnymi a od kilku lat z powodzeniem reprezentuje osoby poszkodowane przez instytucje finansowe w tym głównie tzw. „frankowiczów”.

Kancelaria Adwokacka adwokat Izabeli Pączek jest kancelarią świadcząca wszechstronną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, zarówno w postępowaniu sądowym jak i w sprawach pozasądowych, z zachowaniem najwyższych standardów.

Rozwiązania i porady prawne przygotowywane są po pełnym rozpoznaniu potrzeb Klientów respektując jego indywidualne uwarunkowania oraz przyszłościowe cele. Kancelaria zapewnia komfort pełnej i nieograniczonej czasowo dostępności do usług prawnych oraz uwzględnia konieczność bezzwłocznego podejmowania czynności.

Rodzaje usług:
  • sprawy frankowe i poliso -lokaty,
  • upadłość konsumencka,
  • odszkodowania,
  • sprawy administracyjne,
  • PRAWO CYWILNE (odszkodowania komunikacyjne, za błędy lekarskie, odszkodowania za wypadki przy pracy i inne, dochodzenie wierzytelności z tytułu umów sprzedaży, wykonanych usług bądź zleceń, tworzenie i redagowanie umów z zakresu prawa cywilnego, sprawy z zakresu prawa własności),
  • PRAWO KARNE (obrona w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia, odszkodowania za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie, występowanie w imieniu oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego),
  • PRAWO RODZINNE (sprawy o rozwód, o separację oraz podział majątku wspólnego, alimenty oraz uchylenie obowiązku alimentacyjnego, ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie władzy rodzicielskiej, ubezwłasnowolnienie),
  • PRAWO SPADKOWE (stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku, sprawy o zachowek),
  • PRAWO PRACY (ustalenie stosunku pracy, uzyskiwanie zaległego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń sprawy o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy, sprawy o odszkodowania za niezgodne z prawem lub nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, mobbing)
Publikacje:  
Języki obce:  angielski
Nr wpisu:  
Dane kontaktowe:
Ulica:  al. T. Rejtana 27 A
Miejscowość:  Rzeszów
Kod pocztowy:  35-310
Województwo:  podkarpackie
Telefon: +48 697 881 175, +48 533 505 655
Faks:  
Adres e-mail:   kancelaria@adwokatpaczek.pl
Adres strony   www.adwokatpaczek.pl

 

Serwis www.oszukaniprzezpolisy.pl informuje, że prezentowane tutaj dane pochodzą ze źródła i są zgodne z prawdą. Informacji o źródle ich pochodzenia udziela www.oszukaniprzezpolisy.pl. Aby poprawić lub usunąć dane należy skontaktować się z właścicielem bazy za pomocą formularza.