JHC Adwokaci i Radcy Prawni s.c.

 

Zakres świadczeń
Opis:

Nasza Kancelaria mieści się Opolu. Posiadamy filie w Nysie i w Strzelcach Opolskich. Przez lata pracy zdobyte doświadczenie pozwala nam świadczyć pomoc prawną dla indywidualnych klientów, oraz przedsiębiorców na najwyższym poziomie.

Nasz zespół tworzą ludzie z pasją i odpowiednią wiedzą popartą wieloletnią praktyką zawodową.

To miedzy innymi radca prawny i wspólnik w kancelarii adw. Karolina Jabłkowska-Byrska, adw. wspólnik Grzegorz Ćwiek, adw. wspólnik Marcin Rakoczy, radca prawny Karolina Wojczyszyn, radca prawny Andrzej Byrski.

Nasza Kancelaria po raz kolejny została wyróżniona w ogólnopolskim Rankingu Kancelarii Prawniczych 2020 organizowanym przez Rzeczpospolitą. Sumiennie i całkowitym zaangażowaniem podejmujemy się usług prawnych z każdej dziedziny prawa i realizujemy je kompleksowo. Prowadzimy polubowne postępowania przedsądowe, oraz reprezentujemy klientów przed sądami cywilnymi, karnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, a także przed organami administracji państwowej.

Zastępujemy Mocodawców w postępowaniach egzekucyjnych, oraz prowadzimy efektywnie postępowania windykacyjne.

Przedsiębiorcom oferujemy stałą lub doraźną współpracę i bezpieczeństwo prawne na każdym etapie prowadzonej działalności i w każdym jej segmencie. Swoim klientom przedstawiamy jasne zasady współpracy, wynagrodzenia i ryzyka każdego postępowania.

Współpracujemy z profesjonalnymi Kancelariami: Adwokackimi, Radcowskimi i Patentowymi na terenie całego kraju. Gwarantujemy solidność, oraz indywidualną opiekę prawną nad każdym klientem dając tym samym poczucie bezpieczeństwa.

Rodzaje usług:
 • ubezpieczenia, poliso-lokaty;
 • Kredyty frankowe,
 • odszkodowania (m.in. z tytułu wypadków samochodowych, uszczerbku na zdrowiu, szkody na mieniu, błędów lekarskich, wywłaszczenia nieruchomości, za opóźnienie lub odwołanie lotu samolotowego, z tytułu służebności przesyłu w tym za słupy energetyczne i telekomunikacyjne, z tytułu wypadków przy pracy oraz innych zdarzeń losowych),
 • windykacja należności – dochodzenie wierzytelności zarówno na etapie przedsądowym (wezwania do zapłaty, polubowne negocjacje), jak i sądowym (reprezentacja sądowa, ugoda sądowa, egzekucja komornicza),
 • stała i bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców,
 • prawo rzeczowe i nieruchomości (m.in. uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, zasiedzenia, zniesienie współwłasności, wydanie nieruchomości, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu, ustanowienie służebności gruntowej w tym drogi koniecznej,
 • prawo spadkowe (m.in. przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, sprawy o zachowek, wydziedziczenie);
 • prawo rodzinne (m.in. rozwody, separacje, podział majątku wspólnego, zasądzenie alimentów lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ubezwłasnowolnienie);
 • prawo gospodarcze,
 • prawo medyczne,
 • prawo administracyjne (m.in. reprezentacja w sprawach przed organami administracji państwowej i samorządowej, przed organami skarbowymi, oraz przed sądami administracyjnymi, skargi na decyzje administracyjne, skargi na bezczynne lub przewlekłe prowadzenie postępowania, skargi kasacyjne);
 • prawo karne i wykroczeniowe (m.in. reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym, obrona sądowa, odszkodowania za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie, występowanie w imieniu pokrzywdzonego),
 • prawo skarbowe i karne skarbowe,
 • prawo ubezpieczeń społecznych,
 • doradztwo w zakresie umów sprzedaży, darowizny, dożywocia, zamiany, najmu, dzierżawy, wpisy i zmiany w księgach wieczystych),
 • porady i opinie prawne, sporządzanie pism przedsądowych i procesowych w tym m.in. wezwań do zapłaty, pozwów, zażaleń, wniosków, apelacji, skarg;
 • przygotowanie, analiza, opiniowanie i negocjowanie umów
Publikacje:
 •  
Języki obce:  angielski, francuski, niemiecki
Nr wpisu:
 •  
Dane kontaktowe:
Ulica:   ul. Plac Kopernika 1/6
Miejscowość:   Opole
Kod pocztowy:   45-040
Województwo:   opolskie
Telefon:   Biuro – 510 836 512,

  Adw. Karolina Jabłkowska – 600 986 727,

  Adw. Grzegorz Ćwiek – 508 399 954

Faks:  
Adres e-mail:   kancelaria@jhcadwokaci.pl
Adres strony www:   www.jhcadwokaci.pl

 

Serwis www.oszukaniprzezpolisy.pl informuje, że prezentowane tutaj dane pochodzą ze źródła i są zgodne z prawdą. Informacji o źródle ich pochodzenia udziela www.oszukaniprzezpolisy.pl. Aby poprawić lub usunąć dane należy skontaktować się z właścicielem bazy za pomocą formularza.