Dlaczego Klienci GetBack nie powinni godzić się na umorzenie odstek?

Klient może dochodzić od tych podmiotów (Banki, Open Finance) swoich wierzytelności nie wyegzekwowanych w ramach przewidzianego układu.

 

Jakiś czas temu indykator GetBack zaproponował, że będzie chciał iść na układ z Klientami i chciałby umorzenia odsetek od obligacji. Taki krok w przyszłości może dodatkowo utrudnić ich dochodzenie od innych podmiotów, w tym od dystrybutorów obligacji, w przypadku stwierdzenia nieuczciwych praktyk sprzedażowych. Dlatego zgoda na definitywne umorzenie odsetek w ostatecznie zatwierdzonym układzie jest niebezpieczna dla obligatariuszy.

Obligatariusze zapowiadają, że o pieniądze, których nie uda się uzyskać od firmy w ramach układu będą domagać się na drodze sądowej od podmiotów sprzedawców.

Najważniejsze jednak w tym wszystkim jest w ogóle zabezpieczenie takiej ewentualności.

Propozycja GetBack miałaby dotyczyć umorzenia odsetek zarówno kapitałowych jak i za opóźnienie w wypłatach. Obligatariusze zapowiadają, że należności, których nie uda się uzyskać od GetBack w ramach układu będą egzekwować od podmiotów dystrybuujących obligacje. Niezależnie jednak od tego, czy będzie podstawa do ich dochodzenia z powodu nieuczciwych praktyk sprzedażowych, kwestią podstawową jest zabezpieczenie w układzie w ogóle możliwości ich dochodzenia.

Banki mogłyby w czasie postępowania wykorzystać argument, że skoro wierzyciele w układzie zgodzili się na umorzenie odsetek to roszczenie o nie wygasło. Pośrednicy mogą również obarczać OBLIGATARIUSZY, że poprzez wyrażenie takiej zgody Klient sam przyczynił się do powstania szkody…