Marta Duda Kancelaria Adwokacka

 

Zakres świadczeń:
Opis: Adwokat Marta Duda posiada ponad 12-letnie doświadczenia zawodowe, które nabywała pracując zarówno w administracji publicznej, jak i współpracując z Kancelariami Adwokackimi w Białymstoku i Warszawie w zakresie obsługi prawnej na rzecz podmiotów indywidualnych i przedsiębiorców. Indywidualna Kancelaria Adwokacka od 2010 r. w Warszawie. Posiadana wiedza, nabyte doświadczenie, jak również stała współpraca z innymi członkami Palestry, specjalistami w swojej dziedzinie, pozwala na świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie, we wszystkich dziedzinach prawa. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego zlecenia, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości naszych Klientów.
Rodzaje usług:
 • Klienci indywidualni:

 • prawo cywilne (prawo rzeczowe, prawo spadkowe, obrót nieruchomościami, odzyskiwanie nieruchomości, w tym utraconych na podstawie dekretu warszawskiego, postępowania o zapłatę),
 • prawo rodzinne (podział majątku, postępowania w sprawach o rozwód, postępowania w sprawach o alimenty),
 • prawo karne (postępowania karne oraz postępowania w sprawach wykroczeń),
 • prawo pracy (postępowania dotyczące roszczeń ze stosunku pracy, zakaz konkurencji, mobbing),
 • prawo administracyjne (reprezentacja przed organami publicznymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących cudzoziemców, prawa farmaceutycznego, prawa budowlanego, prawa podatkowego, ochrony roślin),
 • Oferta dla przedsiębiorców:

 • pomoc przy wyborze odpowiedniej formy prawnej dla planowanej działalności, jak również pomoc przy jej założeniu,
 • opracowanie umowy spółki, rejestrację w KRS, opracowanie dokumentów wewnętrznych Spółki między innymi Regulamin organizacyjny, Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej,
 • stała i bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców w szczególności w zakresie sporządzania opinii prawnych, przygotowywania projektów umów, reprezentacji przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak również reprezentacji przed organami publicznymi,
 • audyty prawne spółek prawa handlowego.
Publikacje:  
Języki obce:  angielski
Nr wpisu:  
Dane kontaktowe:
Ulica:  ul. Wilcza 33 lok 28,
Miejscowość:  Warszawa
Kod pocztowy:  00-544
Województwo:  mazowieckie
Telefon:  +48  607-357-291
Faks:   tel/fax: 22 828 28 47
Adres e-mail:  kancelaria@warszawskiadwokat.com.pl
Adres strony www:  http://www.warszawskiadwokat.com.pl

liczba odwiedzin: 133

Serwis www.oszukaniprzezpolisy.pl informuje, że prezentowane tutaj dane pochodzą ze źródła i są zgodne z prawdą. Informacji o źródle ich pochodzenia udziela www.oszukaniprzezpolisy.pl. Aby poprawić lub usunąć dane należy skontaktować się z właścicielem bazy za pomocą formularza.