Kancelaria Adwokacka Adw. Berenika Kaczmarek-Templin

Zakres świadczeń
Opis:Adwokat dr Berenika Kaczmarek-Templin jest absolwentką studiów stacjonarnych prawa oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Z wyróżnieniem ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Jest laureatką prestiżowego konkursu Rising Stars – prawnicy liderzy jutra edycja 2014.
Autorka licznych publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz prawa nowych technologii. Jest pracownikiem naukowym w Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Współpracuje z Centrum Badania Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Społecznej (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski).
 
Kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa cywilnego i handlowego, a także prawa nowych technologii, kredytach frankowych i poliso-lokatach. Poza sprawami sądowymi, prowadzi także postępowania przed Rzecznikiem Finansowym oraz przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zespół adwokatów i radców prawnych zapewnia obsługę prawną osób indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych.

Empatyczne i indywidualne podejście do sprawy każdego Klienta sprawia, że kancelaria szczyci się wysokim profesjonalizmem, jest polecana i cieszy się bardzo dużym zaufaniem wśród Klientów, także niemieckojęzycznych.

Rodzaje usług:Prawno Cywilne (sprawy frankowiczów, spory z zakładami ubezpieczeń i bankami, przygotowywanie i opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego,
przygotowywanie ogólnych warunków umów i regulaminów, reprezentacja w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego, dochodzenie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów, windykacja należności i odszkodowania,

Europejskie Prawo Procesowe (spory z zagranicznymi kontrahentami, dochodzenie roszczeń zagranicą),

Prawo Handlowe (zakładanie i rejestracja spółek,
przygotowywanie umów oraz statutów, rejestracja spółek zagranicznych i krajowych, zmiany w KRS,
reprezentacja przed sądami powszechnymi,
udział w negocjacjach umów, umowy w obrocie gospodarczym, zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
likwidacja spółek, zakładanie oddziałów, doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółki)

Prawo Karne,

Prawno Nowych Technologii
,

Prawo Konsumenckie,

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
Publikacje: 
Języki obce: angielski, niemiecki
Nr wpisu: 
Dane kontaktowe:
Ulica: ul. Sikorskiego 5/17
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 53-659
Województwo: dolnośląskie
Telefon: +48 600 95 30 20, 71 735 10 71
Faks: 
Adres e-mail: kancelaria@adwokat-wroclaw.org
Adres strony www: www.adwokat-wroclaw.org

Serwis www.oszukaniprzezpolisy.pl informuje, że prezentowane tutaj dane pochodzą ze źródła i są zgodne z prawdą. Informacji o źródle ich pochodzenia udziela www.oszukaniprzezpolisy.pl. Aby poprawić lub usunąć dane należy skontaktować się z właścicielem bazy za pomocą formularza.